EMNER

Fjernvarme på vej til Hadsund Syd

Hadsund Fjernvarme tilbyder at etablere forsyningsledning under fjorden

Husejerne i Hadsund Syd får nu mulighed for at blive koblet på fjernvarmenettet, men betingelsen er, at mindst 120 husstande har indgået bindende aftaler med Hadsund Fjernvarme senest 15. januar. Arkivfoto

Husejerne i Hadsund Syd får nu mulighed for at blive koblet på fjernvarmenettet, men betingelsen er, at mindst 120 husstande har indgået bindende aftaler med Hadsund Fjernvarme senest 15. januar. Arkivfoto

Hadsund Fjernvarme undersøger i øjeblikket mulighederne for - og økonomien i - at etablere en forsyningsledning under fjorden og forsyne beboerne på Hadsund Syd med fjernvarme. Beboerne i den sydlige del af Hadsund Syd holder i dag varmen i kraft af diverse individuelle løsninger som oliefyr, træpillefyr, brændefyr, brændeovne, elvarme, solvarme og varmepumper. Omkostningerne i projektet er vurderet til 13,1 mio. De 2,6 mio. kroner er, hvad det cirka vil koste at etablere en transmissionsledning under fjorden. De resterende godt 10 millioner kroner skal efter planen gå til etablering af et nyt forsyningsnet med hovedledninger og stikledninger, målere, tilsyn mv. Det er tanken, at transmissionsledningen skal løbe gennem Brogade og fortsætte parallelt med broen under fjorden. Planerne om den nye fjernvarmeledning under fjorden blev forleden præsenteret ved et informationsmøde på Færgekroen. Her kunne de cirka 150 fremmødte bl. a. høre, at forudsætningen for beregninger er en starttilmelding fra 120 husstande. Hvis det lykkes at samle så tilpas mange interesserede håber Hadsund Fjernvarme at kunne gå i gang med selve arbejdet i løbet af sommeren og efteråret 2012.