EMNER

Fjernvarmedom i Fjerritslev

En grundejer i Fjerritslev er ved retten dømt til at tilslutte sig fjernvarmenettet. På grund af en tekstfejl i slutsedlen i forbindelse med købet af grunden, havde grundejeren påberåbt sig fritagelse for tilslutning til Fjerritslev Fjernvarme.

Retten i Fjerritslev fandt grundejeren skyldig i ikke at have opfyldt betingelserne i byggetilladelsen. Den foreskriver, at der er tilslutningspligt til fjernvarmen. Grundejeren blev idømt en bøde på 3000 kroner og skal inden 1. august tilslutte sig fjernvarmen. Hvis dette ikke sker, påløber der tvangsbøder på 800 kroner pr. uge, indtil byggeriet er lovliggjort.