Fjernvarmekunde fik ret

Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse var ikke efter bogen

HIRTSHALS:Det kan være en bekostelig affære at komme ud af det lokale fjernvarmeselskab. Jens Bering blev præsenteret for en regning på 7838 kr., da han ville forlade Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a., men den ville han ikke betale, da Jens Bering mente, at selskabet havde fået flere andelshavere i opsigelsesperioden og sagtens kunne komme af med den ledige kapacitet. - Jeg blev truet med en stævning, hvis jeg ikke makkede ret og betalte udtrædelsesgodtgørelse, men det ville jeg ikke finde mig i, siger Jens Bering. Energiklagenævnet har netop givet forbrugeren ret ved at stadfæste en tidligere afgørelse fra Energitilsynet. Det var nemlig ikke lovligt at pålægge forbrugeren en regning på 7838 kr. i udtrædelsesgodtgørelse. Nævnet ligger i sin afgørelse vægt på, at Hirtshals Fjernvarme har haft en tilgang af kunder, og ledningsnettet samtidig er blevet udvidet. Desuden anfører Energiklagenævnet, at Hirtshals Fjernvarmes vedtægter på flere områder er uklare. Fra 1999 til 2004 er det tilsluttede antal kvadratmeter steget med godt 7000 m2. Og i perioden fra 1995 til 2000 voksede antallet af forbrugere fra 2163 til 2228, mens 10 kunder sagde farvel. Nævnet fastslår, at Hirtshals Fjernvarme kun kan opkræve udtrædelsesgodtgørelse, hvis den ledige kapacitet ikke kan overdrages til nye andelshavere, men det har ikke været tilfældet. Fjernvarmeselskabets økonomiske fundament er ikke blevet svækket af de udmeldelser, som har fundet sted. Hirtshals Fjernvarme har forsvaret regningerne med, at fjernvarmen ikke selv ejer Hirtshals Kraftvarmeværk, men at selskabet har forpligtet sig til at købe 90 procent af den varme som værket producerer. - Det er alene en aftale som fjernvarmens bestyrelse har indgået, uden at den er blevet godkendt på en generalforsamling, siger Jens Bering. Energiklagenævnet fastslår også, at det bør fremgå tydeligt af vedtægterne, hvis den aftale har betydning, når andelshaverne ønsker at forlade selskabet. Energitilsynet er blevet præsenteret for tre sager, hvor utilfredse kunder har klaget, fordi de er blevet afkrævet udtrædelsesgodtgørelse af Hirtshals Fjernvarme. - Jeg er overbevist om, at der er flere tidligere andelshavere, som uretmæssigt er blevet opkrævet penge for at forlade fjernvarmeselskabet. Derfor er det vigtigt, at den her afgørelse kommer frem i lyset, siger Jens Bering. Hirtshals Fjernvarmes driftsleder Henning Uhrskov vil først nærlæse afgørelsen, før han vil udtale sig om sagen.