Energiselskaber

Fjernvarmen bliver dyrere

En gennemsnitsforbruger skal punge ud med 2500 kroner mere

FREDERIKSHAVN:Frederikshavnerne skal pr. første august af med flere penge for fjernvarmen, og ifølge Frederikshavn Varme A/S vil det for en gennemsnitsforbruger betyde en ekstraregning på 2500 kroner om året. Baggrunden for den dyrere varme skyldes, at oliepriserne er steget, og samtidig er elpriserne faldet. Den kombination bevirker, at varmeprisen vil stige fra 462 til 600 kroner pr. megawatt time. Frederikshavn Varme A/S ejer det naturgasfyrede kraftvarmeværk på Vendsysselvej. For at udnytte energien fra naturgassen bedst muligt producerer værket både varme og el. Elpriserne er faldet og ser ud til at have stabiliseret sig på et lavere niveau. Det betyder færre indtægter fra kraftvarmeværket, hvilket også er med til at hæve prisen på fjernvarmen. - Det er forhold, vi ikke har indflydelse på. Krigen i Irak, kinesernes velstand, valutaudsving og hundrede af andre faktorer er med til at bestemme prisen på olie på verdensmarkedet og som betyder højere varmeregninger i Frederikshavn, siger formanden for Frederikshavn Varme A/S, Jens Hedegaard Kristensen. Frederikshavn Varme A/S leverer fjernvarme til 12.000 husstande i Frederikshavn by. I storkommunen ligger en række varmeværker, der hver fungerer som selvstændige enheder, og ifølge Jens Hedegaard er det op til hvert enkelt varmeværk at justere prisen på varme.