Energiselskaber

Fjernvarmen holder prisen trods dyrere olie og gas

Overskud på 2,4 mio. kr. på Løgstør Fjernvarmeværk

LØGSTØR:Fjernvarmeforbrugerne i Løgstør kan glæde sig over, at der trods olie- og gasprisernes himmelfart ikke er udsigt til stigende varmepriser. Faktisk har Løgstør Fjernvarmeværks bestyrelse netop besluttet næste år at fastholde den nuværende a conto-pris på 250 kr. pr. MWh (megawatt-timer) plus 30 kroner pr. kvadratmeter. Hertil kommer 500 kr. i målerleje. Alle priser er plus moms. Samtidig med at bestyrelsen har fastsat den endelig afregningspris for regnskabsåret 2005/06 fastsatte den også budgetprisen for regnskabsåret 2006/07. - Det er med meget stor tilfredshed, at vi kan konstatere, at det på trods af de meget store prisstigninger på olie og naturgas er lykkedes at komme ud af regnskabet med et samlet overskud i størrelsesordenen 2,4 mio. kr., siger formanden for fjernvarmeværket, Uffe Bro. - I konsekvens heraf bliver der ikke tale om at forhøje afregningsprisen for sidste år, der fastsættes til samme pris, som er der opkrævet i a conto-pris. - Samtidig har vi besluttet at fastholde prisen næste år, siger Uffe Bro. Han oplyser, at der næste år budgetteres med et overskud på ca. 1,3 mio. kr., der sammen med et tidligere henlagt beløb på 390.000 kr. bliver henlagt til renovering af fjernvarmens produktionsapparat.