Energiselskaber

Fjernvarmen i Ranum må indkalde til ekstraordinær generalforsamling

VARME:Jeg har lige sagt nej tak til at nedsætte mine udgifter til fjernvarme med hen ved 40 procent. Ganske vist har jeg ikke direkte sagt nej tak, men bestyrelsen for Ranum Fjernvarmeværk har på vegne af alle forbrugere takket nej til en fusion mellem varmeværkerne i Løgstør, Ranum og Vindblæs, som i henhold til oplysningerne fra Løgstør ville have betydet en årlig varmeudgift for et gennemsnitsforbrug i et gennemsnitshus på under 10.500 kr. I henhold til referatet fra et orienteringsmøde i Ranum den 14. maj var der enighed om at takke nej til tilbuddet fra Løgstør. Jeg beklager, at jeg var forhindret i at deltage og dermed give udtryk for min holdning til spørgsmålet, men det var ikke meddelt på forhånd, at der skulle tages stilling til et så vidtgående spørgsmål, og jeg mener også at en sådan stillingtagen hører hjemme på en generalforsamling, hvor punktet på forhånd er opført og efter en grundig orientering om fordele og ulemper. Blev der på mødet orienteret om, at vore fremtidige udgifter ved en fusion med Løgstør kunne nedsættes så meget, som det fremgår af referatet fra Løgstør? Det fremgår, at formanden for Ranum Fjernvarmeværk syntes, at de 25.000 kr. , som forbrugerne i Ranum skulle betale i tilfælde af en fusion, var for høj! Det kan da vist ikke være rigtigt? De 25.000 kr. vil være tjent ind i løbet af to til tre år, hvis tallene fra Løgstør holder, og da jeg går ud fra, at den enkelte forbruger vil skulle betale beløbet over varmeregningen, vil ingen kunne mærke udgiften overhovedet. Der vil blot gå nogle få år, før den billigere varme slår igennem, afhængig af hvor hurtigt beløbet skal være betalt. Det kan godt være, at nogen vil være ked af fremover at skulle være en del af Løgstør Fjernvarme, men bort set fra, at vi vil få billigere varme, er der vel ingen problemer for den enkelte forbruger. Ifølge referatet fra mødet i Ranum efterlyste formanden en beregning på, hvordan Løgstør er kommet frem til sine tal, men det kan man vel bede Løgstør Fjernvarme om at redegøre for. Formanden sagde på mødet, at vi ikke har noget hastværk, og at varmeudgiften i Ranum er ganske fornuftig! Jeg mener faktisk, at det haster, for venter vi, vil engangsudgiften for den enkelte forbruger være 40.000 kr. i stedet for de 25.000 kr., hvis vi ønsker at fusionere med Løgstør. Og selv om varmeudgiften i Ranum er fornuftig, så er en udgift, der er 40 procent lavere, dog i min optik endnu mere fornuftig. Jeg vil opfordre bestyrelsen for Ranum Fjernvarmeværk til så hurtigt som muligt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med spørgsmålet om fusion med Løgstør som eneste punkt og eventuelt invitere en repræsentant for Løgstør Fjernvarme til at komme og svare på spørgsmål vedrørende en fusion. Jeg anser ikke beslutningen på mødet den 14. maj for værende gyldig, idet det ikke var meddelt på forhånd, at der skulle besluttes noget, og det kan derfor ikke være i overensstemmelse med vedtægterne. Jeg synes også, at det ville være på sin plads, at et så vidtgående spørgsmål efterfølgende blev sendt til urafstemning blandt alle forbrugere. Hvis man ikke ønsker at omgøre sin beslutning eller indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, vil jeg opfordre til, at man her i bladet redegør for den egentlige årsag hertil.

Forsiden