Fjernvarmen skal koste det samme

Ø. BRØNDERSLEV: Bestyrelsen for Ø. Brønderslev Kraftvarmeværk har besluttet at fastholde prisen på 560 kr. pr. MWh. Regnskabet for det forløbne regnskabsår fremlægges på generalforsamlingen torsdag 6. september. Der er i regnskabsåret 2005-2006 solgt varme for 2,8 millioner kroner og el for 2,7 millioner kroner. Der er købt naturgas for 4,3 millioner kr. Der er et overskud på 12.000 kr. Salget af varme er 350.000 kr. lavere end 2005-2006, mens der i 2006-2007 er solgt el for 370.000 kr. mindre end året før. I det nye regnskabsår budgetteres der med salg af varme for 3,2 millioner kr. og el for 3,0 millioner kr.