Energiselskaber

Fjernvarmenettet føres frem til Kollerup

32 nye forbrugere har meldt sig som købere af varme fra Fjerritslev

KOLLERUP:Bestyrelsen for Fjerritslev Fjernvame har besluttet at udvide ledningsnettet til også at dække Kollerup. Beslutningen er truffet på grundlag af tilsagn fra 32 husstande, der gerne vil overgå til varmeforsyning fra varmeværket i Fjerritslev. - Indenfor den kommende uge får alle, der har givet tilsagn om tilslutning, besøg, hvor tilsagnet skal udbygges med en kontrakt om tilslutning og køb af varme, fortæller varmemester Kenny Lundtoft. - Når disse kontakter er underskrevet, tager Fjerritslev Fjernvarme fat på selve udvidelsen af ledningsnettet. Målet er, at forbrugerne i Kollerup kan have varmt vand fra fjernvarmeværket i hanerne og radiatorerne, når fyringssæsonen indledes til oktober. Varmeværkets forholdsvise nye biomassekedel med en ydeldese på 10 Mw har rigelig kapacitet til at forsyne det nye område med varme. Tilslutningen vil ske fra Dalhøjen. Fjerritslev Fjernvarme havde ved den seneste generalforsamling 1463 forbrugere tilsluttet efter en tilgang i varmeåret 2003-04 på 48 nye forbrugere.