Fjernvarmens skæbne i fremmede hænder

Fremtiden for varmeforbrugere i Hobro kan bestemmes i København og i Nørager

HOBRO:I en fodboldturnering er det rart for holdet selv at kunne afgøre placeringen uafhængigt at andre kampes udfald. Den situation står Hobro Varmeværk og et stort antal forbrugere i Hobro Midtby ikke i. Varmeværket vil gerne udvide sit distrikt med billig fjernvarme, hvor husene i dag holdes lune af naturgas. Men senest hældte kommunalbestyrelsen i Nørager koldt vand på de hede drømme. De folkevalgte vil ikke være med til, at I/S Fælles Forbrænding er med til at finansiere udvidelse af fjernevarmeområdet i Hobro. Nørager kan sige nej, fordi den er medejer af Fælles Forbrænding sammen med Hobro, Mariager, Purhus og Nørhald Kommuner. Fælles Forbrændings bestyrelse havde indstillet, at selskabet låner seks millioner kroner til det nye varmeområde. Pengene skal varmeforbrugerne betale tilbage over 10-15 år. - Fælles Forbrænding skal ikke være med til at betale for lokal varmeforsyning i Hobro, lød den klare melding fra flere af byrådsmedlemmerne i Nørager. Niels Peter Christoffersen (S), medlem af Hobro Byråd og medlem af Fælles Forbrændings bestyrelse, er skuffet over holdningen i Nørager. Fyrer for fuglene - Det tyder på, at kommunalbestyrelsen i Nørager mangler informationer. På sigt tjener Fælles Forbrænding jo penge på sagen. Det er i selskabets interesse at kunne sælge mere fjernvarme. I dag fyrer vi for fuglene, og det er uholdbart med en overskudsproduktion på 40 procent. I værste fald kan de overordnede myndigheder lukke forbrændingsanlægget, siger Niels Peter Christoffersen. De fire andre kommuner i affaldets fællesskab har sagt god for at låne seks millioner kroner til varmeplanen i Hobro. Hvis projektet godkendes, vil Niels Peter Christoffernse i Fælles Forbrændings bestyrelse foreslå, at man retter en ny henvendelse til Nørager Kommune. Fælles Forbrændings formand er Morten Lem (S), der også er sidder i kommunalbestyrelsen i Nørager Kommune. Morten Lem udgjorde sammen med tre andre medlemmer et mindretal i byrådet, som ville godkendte Fælles Forbrændings finansiering af varmeplanen i Hobro. Han siger, at Fælles Forbrændings bestyrelse i første omgang afventer varmeplanens godkendelse i blandt andet Energistyrelsen, før man tager stillingen til betaling af fjernvarmenettet. Efter reaktionen i Nørager kommunalbestyrelse mener du så, at Fælles Forbrænding skal være med til at betale? - Det har jeg ingen kommentarer til lige nu, siger Morten Lem. Anke ligger i luften Varmeplanen kan i øvrigt ende som en lunken fiasko af andre årsager. Lige nu ligger projektet til udtalelse i Energistyrelsen, og der har den ligget i adskillige uger. Hobro Kommune blev lovet et svar inden udgangen af maj. Det kom ikke, og siden meddelte styrelsen, at en meddelelse om forventet svar vil komme i begyndelsen af juni. Men svaret om, hvornår svaret kommer, har Hobro Kommune endnu ikke modtaget. Hvis Energistyrelsen ikke har indvendinger mod at udvide fjernevarmeområdet i Hobro på bekostning af naturgassen, er sagen næppe slut. Naturgas Midt/Nord protesterer mod at skulle afgive territorium. - Det ligger i luften, at vi vil indbringe sagen for Energiankenævnet, siger Peter Vadstrup Jensen, direktør for salg og økonomi i Naturgas Midt/Nord.