Lokalpolitik

Fjernvarmesag gået helt i hårdknude

Køber af grund i Gl. Dalhøj mener sig snydt af Fjerritslev Kommune

FJERRITSLEV:Der er ikke udsigt til en hurtig løsning i sagen om en grundkøbers fjernvarmepligt i Gl. Dalhøj-udstykningen ved Fjerritslev. Lis Guldhammer og hendes mand Frank står og tripper for at kunne flytte ind i deres nybyggede hus på en af de store parceller ved Svinkløvvej, men der er ingen varmeforsyning til husets færdiganlagte varmesystem, kun en brændeovn til at holde frosten fra døren med. Ægteparret ønsker nemlig at klare opvarmningen med et fastbrændselsfyr, da de selv ejer en skov til at fælde af og fyre med, og dermed har de ikke brug for fjernvarmeforsyningen, som ellers er pligtig for alle grunde i den nye udstykning. Den fælles varmeforsyning har de derfor bedt om at slippe for, og parret oplyser, at de har betalt 8000 kr. oven i grundprisen efter aftale med kommunen for at blive fritaget for fjernvarmepligten. - Vi har tre købsaftaler på tryk med borgmesterens og kommunaldirektørens underskrift på, hvor der står at vi ikke har fjernvarmepligt, oplyser Lis Guldhammer. Hun tilføjer, at der er tre slutsedler i sagen, fordi der er ændret i vilkårene to gange på deres eget initiativ. Ingen af ændringerne handler om varmeforsyningen. - Grunden er købt og betalt, også de ekstra 8000 kr., men vi mangler at få et skøde på grunden, fortæller Lis Guldhammer. - Kommunen har sagt til os, at de har begået en fejl, og de vil betale os 15.000 kr. for at sige ja til fjernvarmen allligevel. Men vi har fået en syns- og skønsmand til at regne ud, at det vil give os et tab på 100.000 kr. over ti år, og så er vi selvfølgelig ikke interesseret. Vi opfatter nærmest tilbuddet som en slags bestikkelse, siger hun. - Nu er vi gået til en advokat, for vi mener at underskrifterne er bindende. Vi er parat til at prøve både Tilsynsrådets og domstolene for at få en afgørelse, for vi synes at borgernes retsstilling er truet, siger Lis Guldhammer. Lokalplan gælder Borgmester Otto Kjær Larsen (V) ønsker ikke at udtale sig i den konkrete sag, når den kører på advokatniveau. Han tilføjer dog, at han principielt finder det forkert at give dispensation fra lokalplaner. Eventuelle fejl i sagsbehandlingen ønsker han ikke at kommentere. Fungerende teknisk chef Peter Laursen oplyser om fjernvarmepligten i Gl. Dalhøj-udstykningen, at den har baggrund i kommuneplanen og varmeforsyningsplanen. - Den er lokalplanen indrettet efter, og der kan ikke gives dispensation. Fjerritslev Fjernvarme har jo investeret i tillid til at varmeforsyningsplanen gælder, og hvis man begynder at pille enkeltforbrugere ud, skrider grundlaget, forklarer Peter Laursen. - Hvis vi gav dispensation, ville fjernvarmeværket kunne rejse erstatningskrav over for kommunen. Peter Laursen tilføjer, at det også handler om samfundsøkonomi og om at undgå røggener i boligområder, når kommunen fastholder fælles varmeforsyning. - Det handler også om samfundsøkonomi .