Retspleje

Fjernvarmesagen ender i retten

Lis Guldhammer og Frank Nielsen accepterer ikke Naturklagenævnets afgørelse

FJERRITSLEV:Frank Nielsen og Lis Guldhammer vil ikke acceptere, at Naturklagenævnet frikender Fjerritslev Kommune i sagen om fjernvarmepligt til deres ejendom Dalhøjen 88. Parret går nu rettens vej for at finde den løsning, de mener er den eneste rigtige. - Vi må have tillid til de papirer en offentlig myndighed som Fjerritslev Kommune præsenterer for borgerne. Det er for os helt klart, at kommunen begik en fejl, da vores slutseddel indeholdt muligheden for at slippe for tilslutningspligten mod at betale 8000 kroner. Denne fejl må de ansvarlige stå ved og give os den nødvendige dispensation, siger Lis Guldhammer. - De kan på rådhuset ikke give med den ene hånd og så kræve med den anden. Hun hentyder til. at kommunen på et tidspunkt tilbød et afslag på 15.000 kroner. - Vi har betalt de 8000 kroner, som er aftalt i slutsedlen, for at blive fri for at tilslutte os fjernvarmen. Derfor må kommunen også acceptere, at vi ikke skal betale for at blive koblet på varmenettet. Det var netop, fordi vi kunne få denne aftale, at vi købte grunden. Vi har forøvrigt ikke fået de 8000 kroner tilbage eller blevet tilbudt dette. Lis Guldhammer og Frank Nielsen har adgang til en del affaldstræ og har desuden egen skov ved Blokhus. - Her kan vi hente alt det brænde, som vi har behov for. Det var netop ideen med at bygge et hus, der skulle opvarmes med eget fyr. Ender i retten Parret har drøftet situationen med deres advokat efter at have modtaget afgørelsen fra Naturklagenævnet. - Det er helt klart for os, at sagen nu skal prøves i retten. Om nødvendigt hele vejen gennem retssystemet. Det er ikke en kontant erstatning, vi går efter, men at kommunen bliver dømt til at erkende, at de gennem slutsedlens ordlyd har givet os dispensation fra lokalplanens bestemmelser om pligt til at tilsluttes fjernvarmen, siger Lis Guldhammer Hun tilføjer, at familiens advokat har tilkendegivet, at Naturklagenævnets afgørelse er meget teknisk. - Afgørelsen tager ikke stilling til et eventuelt erstatningsansvar. Han er desuden af den opfattelse, at en dommer vil se anderledes på slutsedlens ord og give os medhold. Lis Guldhammer fortæller, at kommunen samme dag både sendte en tilladelse til at gå i gang med byggeriet og et tilbud om at ville købe grunden tilbage. - Men vi havde tidligere telefonisk fået tilladelse til at støbe soklen, og den var lavet. Stor opbakning Lis Guldhammer fortæller, at mange borgere har henvendt sig til parret efter NORDJYSKE’s artikel søndag. - Det er dejligt at mærke den store opbakning fra medborgerne. Mange fatter simpelthen ikke kommunens handlemåde i denne sag.