Energiselskaber

Fjernvarmeværk reddet af storebror

Vindblæs Kraftvarmeværk bliver nu en del af fjernvarmen i Løgstør. foto: torben hansen

Vindblæs Kraftvarmeværk bliver nu en del af fjernvarmen i Løgstør. foto: torben hansen

VINDBLÆS:De 88 fjernvarmeforbrugere i landsbyen Vindblæs ved Løgstør får nu en halvering af varmeprisen. Gennem flere år har de ellers haft nogle af landets højeste fjernvarmepriser. Et massivt flertal af forbrugerne har sagt ja til en fusion med fjernvarmeværket i Løgstør, der ligger fem kilometer væk. I sidste uge sagde forbrugerne i Løgstør ja til at få Vindblæs med. I Løgstør er der 1760 forbrugere. Fusionen betyder, at varmekunderne i Vindblæs fra 1. juli i år bliver medlemmer af Løgstør Fjernvarmeværk. En gennemsnitsforbruger i Vindblæs skal af med 65.000 kr. i engangsbeløb for at komme med i Løgstør, men så er der til gengæld også udsigt til at få reduceret den årlige varmepris fra langt over 20.000 kr. årligt i et gennemsnitshus til godt 11.000 kr. Den samlede investering i forbindelse med fusionsplanen er 35 mio. kr. Der skal blandt andet graves en transmissionsledning ned mellem de to byer. Der er på forhånd indgået aftale med landmand Jesper Krogh, Vindblæs, om etablering af et biogasanlæg, der skal forsyne både forbrugerne i Vindblæs samt sørge for varme til forbrugerne i Løgstør. Mens Løgstør og Vindblæs har besluttet at indgå i en varmefusion, så vælger forbrugerne under Ranum Fjernvarmeværk fortsat at træde vande. Værket i Ranum har ellers været inviteret med i den store varmefusion. Men her vil man se tiden an. - Sagen er jo altså anderledes i Ranum end i Vindblæs. Vi er ikke tvunget ud i noget på grund af økonomien. - Vi vil have alle alternativer undersøgt til bunds, siger formanden for varmeværket i Ranum, Svend Aage Larsen.