Løgstør

fjernVARMEVÆRK

] Løgstør Fjernvarmeværk har godt 1.700 forbrugere, hvoraf cirka 60 var mødt til generalforsamling på Pavillon Christiansminde. ] Her var der genvalg til formand Uffe Bro samt bestyrelsesmedlemmerne Carl Kjettrup og Torben Frederiksen, suppleanterne Steen E. Petersen og Mogens Juel og revisionsfirmaet Deloitte.