Skolevæsen

Fjerritslev Gymnasium har plan om en teatersal

Rektor Poul Brønfeld roser netsamarbejde med elever på Løgstør Skole

FJERRITSLEV:- Det er usikkert, hvad kommunesammenlægningen kommer til at betyde for Fjerritslev Gymnasium. Vor største bekymring er, hvad der sker på den anden side af fjorden. Hvis jeg skulle have slået stregen til kommunegrænsen, havde den nok fået en anden retning. Rektor Poul Brønfeld fortalte i forbindelse med generalforsamlingen i Fjerritslev Borgerforening om sine tanker og visioner for Fjerritslev Gymnasiums fremtid. - Det må være en fordel, at der kun er et gymnasium i en kommune. Til gengæld skal vi være meget synlige i lokalsamfundet. Elevtilgangen fra Løgstør, Fjerritslev og Skovsgård er tilfredsstillende, men det har kniber endog meget tilgang af elever fra Brovst. Samarbejde på nettet Fjerritslev Gymnasium har på netbasis udviklet et elevsamarbejde med Løgstør Skole. - Det er et samarbejde, der fungerer så flot, at det kniber med at få armene ned. Vi er stærkt på vej med noget lignende i Fjerritslev, men med Brovst har det hidtil lignet lidt af en katastrofe med kun seks tilmeldte elever i år. Heraf havde de tre valgt Fjerritslev som 2. prioritet. Poul Brønsted havde ikke de store bekymringer for Fjerritslev Gymnasiums fremtid som en statslig selvejende institution. - Der vil tilgå skolen et grundbeløb pr. elev af en rimelig størrelsesorden, men der skal et fodarbejde til for at fastholde og øge interessen for gymnasiet. Det får man kun ved et samspil et samspil med lokalbefolkningen. Poul Brønfeld fortalte, at Musikkompagniets arrangementer har været stærkt medvirkende til, at der kommer mange mennesker på gymnasiet. Med fuldt hus er der plads til 300. Derfor er det ikke rart at komme som nummer 301. Teatersal på gymnasiet Samtidig løftede Poul Brønfeldt sløret for planer planer og visioner om en teatersal på gymnasiet. Ideen er, at gymnasiet udnytter niveauforskelle mellem gymnastiksalen og hallen samt etablerer en foldevæg, der kan fungere som sceneåbning. - Så har vi pludselig en teatersal med plads til 600 mennesker. Vi har allerede snakket med Egnsbank Han Herred om ideen. Under forudsætning af, at der ikke sker konkurrenceforvridning, er banken med på ideen. - Det ligger helt klart fra gymnasiets side, hvis der kan være tale om unfair konkurrence, vil vi ikke røre det med en ildtang. - Vi arbejder videre med ideen. Der skal selv følgelig mere til end blot en scene, hvis vi skal trække store navne hertil. Der sjal også være helt anderledes publikumsfaciliteter. og der skal mere end to-tre arrangementer til om året. Gerne otte til ti. - Vi skal se fremad, og vi skal arbejde videre for at få folk til at finde ud af, at der er dejligt at komme på Fjerritslev Gymnasium. Påstanden om, at der langt herop gælder ikke.