Fjerritslev rammes igen

Det er ikke Jammerbugt Kommune, der betaler for kørsel med vores børn, når de skal til behandling på børnetandklinikken i Brovst.

Af artiklerne i Nordjyske i sidste uge kunne man forledes til at tro, at det er Jammerbugt Kommune, der betaler for kørsel med vores børn, når de skal til behandling på børnetandklinikken i Brovst, men sådan forholder det sig ikke, da det efterhånden er mange år siden kommunen har betalt for transport at børn til og fra tandplejen. Det vil sige, at forældre til børn i Fjerritslev skal tage fri fra arbejde, når børnene skal til behandling eller tandregulering. Det kan da godt være, at nogle forældre vil benytte privatpraktiserende tandlæger og selv betale 35 pct., som er egenbetalingen, af regningen, for derved at spare på fridagene på arbejdet, men det er langt fra alle forældre, der har den mulighed. Det er da en serviceforringelse, der er til at forstå, og der går endnu engang ud over de svageste i samfundet. Det fremgår også af artiklerne, at det er umuligt at få tandlæger til at køre til Fjerritslev, uanset hvor meget man tilbyder dem i løn. Mig bekendt mangler ikke tandlæger i hverken Fjerritslev eller Brovst, men det er måske ønsketænkning, fordi man absolut vil have lukket børnetandplejen i Fjerritslev og have det hele flyttet længst muligt mod øst! For mig at se vil en beslutning om at lukke børnetandpleje i Fjerritslev være en katastrofe af de helt store, da Fjerritslev Skole jo er en af de største i Jammerbugt Kommune, og det er endnu et skridt i retning af at det bliver stadigt sværere at tiltrække nye tilflyttere til Fjerritslev.