Lokalpolitik

Fjerritslev vil af med garantier

Statsamtet har kritiseret kommunale garantier til fritidscenter

FJERRITSLEV:Statsamtet Nordjylland har tidligere kritiseret Fjerritslev Kommune for at stille garantier for lån ydet til Fonden Han Herred Fritidscenter. Samtidig bad statsamtet kommunen så vidt muligt at frigøre sig for disse garantier. Nu har kommunen taget skridt til at blive løst af garantiforpligtigelserne. - Vi har overfor fritidscentret bedt os fritaget for en garanti i forbindelse med et lån på 1.125.000 kr. ydet af Arbejdsmarkedets Feriefond i 1994. Centrets bestyrelse har tilkendegivet, at denne garanti kan afløses af en bankgaranti, fortæller formand for Børne- og Kulturudvalget Ejvinn Krukow (V). Statsamtet kritiserede også kommunen for at have ydet en garanti i 1987 på 100.000 kr. i forbindelse med et lån i Skov- og Naturstyrelsen. - Denne garanti er aldrig givet. Den har fejlagtigt været anført i kommunens regnskab. I øvrigt har Friluftsrådet aflyst pantebrevet i september 2004, forklarer Ejvinn Krukow. Et tredje forhold påpeget af statsamtet vedrører anlægsstøtte på 5,5 mio. kr. ydet i 1998 til fondens svømmehal og gymnastiksal. - Der var i henhold til gældende lovgivning om kommunalfuldmagten på dette tidspunkt hjemmel til at yde dette tilskud. Derfor foretager vi ikke yderligere i dette forhold. Det fjerde forhold drejer sig om en garanti på 1.860.000 kr. ydet i 1972 som et rente- og afdragsfrit lån til Fjerritslev Svømmehal. - Fritidscentret ønsker at blive fritaget for denne garanti. Vi har bedt om at få anmodningen på skrift, så den kan behandles politisk i kommunalbestyrelsen.