EMNER

Fjerritslev vil se fjernsyn

I løbet af et år har Fjerritslev Antenneforening fået 120 nye medlemmer

FJERRITSLEV:120 nye medlemmer på et år. Det tal kunne Fjerritslev Antenneforening præsentere, da foreningen holdt generalforsamling på Fjerritslev Kro. I øvrigt en sammenkomst, hvor knap 150 mennesker mødte op - heraf 109 stemmeberettigede. De skulle have været samlet i restauranten på Fjerritslev Kro, men bestyrelsen konstaterede hurtigt, at der var for lidt plads. Derfor flyttede alle til kroens store sal. Fjerritslev Antenneforening er nu oppe på 606 medlemmer. Dog lød der stadig en opfordring til de fremmødte om at prøve at skaffe endnu flere. De mange nye skæpper godt i kassen. For et halvt års tid siden blev medlemmer på en ekstra generalforsamling konfronteret med den kendsgerning, at foreningens økonomi havde været i frit fald, og at gælden i løbet af et halvt år var forøget med en halv million kroner. Men i krosalen kunne bestyrelsen fremlægge et regnskab med et overskud på knap 223.000 kroner. Det skyldes netop kontingentindtægter, som har været på hele 589.000 kroner eller 279.000 kroner mere end året før. Vil være gældfri Gælden gav dog renteudgifter på godt 150.000 kroner eller dobbelt så meget som sidste år. Siden den ekstra generalforsamling er gælden ikke vokset, og bestyrelsens fastholder intentionen om, at gælden skal nedbringes i løbet af 15 år. foreningen vil ikke risikere at stå med et nedslidt anlæg og en milliongæld til pengeinstitut. Ved seneste årsskifte var gælden på 1.950.000 kroner og egenkapitalen 701.000 kroner. På generalforsamlingen blev det oplyst, at bestyrelsen har underskrevet kontrakt med Nordit om højhastighedsinternet på foreningens kabelnet. Arbejdet med at få teknikken på pladsen går snart i gang. Der vil i nærmeste fremtid blive indbudt til orienterende møde om betingelserne. Ja til Zulu Lidt mod bestyrelsens forventning bestemte generalforsamlingen, at TV2-søsterkanalen Zulu skal blive på foreningens net. Beslutningen om, at man i Fjerritslev også fremover skal kunne se den sjove dansende mand, blev vedtaget med 56 stemmer for og 52 imod. I forbindelse med vedtagelsen flyttes Zulu fra pakke 1 til pakke 2. Et andet forslag om at udskifte Eurosport med Viasat Sport affødte en længere debat med mange argumenter for og imod, alt afhængig af hvilken sportsgren man favoriserer fra hjørnepladsen i sofaen. Dette forslag blev vedtaget med 53 stemmer for og 38 imod. Ændringen af sportskanalerne vil ske, når opsigelsen af kontrakten med Eurosport er effektueret.