Redningsvæsen

Fjerritslevs nat-ambulance truet

Tidligere plan om akutbil i nattetimerne vurderes igen

FJERRITSLEV:Den store glæde, der bredte sig i Fjerritslev Kommune for to år siden, da byens nat-ambulance blev bevaret, risikerer nu at få et ordentligt skud for boven. Nordjyllands Amts sundhedsudvalg har besluttet, at det oprindelige forslag til en spareplan for ambulanceberedskabet, der blev fremsat af Falck i november i fjor, nu skal hentes op af skuffen og vurderes igen. I den foreslås, at natambulancen i Fjerritslev erstattes af en akutbil. Den manøvre sker, efter at sundhedsudvalget af amtsrådet har fået besked om at finde alternative sparemuligheder til den plan, der ellers var forhandlet færdig og sendt videre i det politiske system. Den betød blandt andet, at Brovsts ambulanceberedskab ville blive erstattet af en akutbil. De mange protester fra politikere, professionelle brugere og borgere i Brovst gjorde så meget indtryk på amtsrådet, at denne plan blev sendt tilbage til sundhedsudvalget, og nu bliver Falck bedt om at sammenholde den med det gamle forslag for at se på fordele og ulemper. Sundhedsudvalget vil også have en række andre delforslag vurderet af Falck for at finde de nødvendige fire millioner kr. Den usikre fremtid for Fjerritslevs natambulance huer ikke borgmester Otto Kjær Larsen (V). - Der skal findes besparelser, det ved vi, men i mine øjne flytter man bare aben fra Brovst til Fjerritslev, hvis natambulancen nedlægges, siger han. - For to år siden blev der gjort et kæmpearbejde i Fjerritslev for at beholde natambulancen, så det er jo bare at hive alle de samme argumenter frem igen, tilføjer Otto Kjær Larsen. I 2001 havde Falck i Fjerritslev 281 ambulanceudrykninger, og det gør den til den næstmindst benyttede døgnbemandede stationer i amtet efter Farsø med 251 udrykninger. Hvad der konkret kommer til at ske, er op til amtsrådet. Hvis amtsrådet beslutter at skære i beredskabet i Fjerritslev, går man direkte mod den tidligere beslutning, hvor der blev lyttet til de massive protester mod at fjerne natambulancen. Det var også baggrunden for, at sundhedsudvalgets første udspil til amtet ikke havde et ord med om nedskæringer i Fjerritslev, oplyste udvalgets formand Karl Bornhøft (SF) for en måned siden.