Lokalpolitik

Fjord-løsning risikerer at blive underkendt

Regeringen kan vælge helt at blæse på, hvad de nordjyske politikere mener om en tredje Limfjordsforbindelse og gennemtrumfe sin egen løsning.

Det er oven i købet den mest sandsynlige udgang, hvis de nordjyske politikere peger på en vestlig løsning, mener Aalborgs borgmester Henning G. Jensen (S). Alt tyder dog på, at der både i Nordjyllands Amtsråd og i Aalborg Byråd vil være flertal for en vestlig linje, der enten går over Egholm eller gennem Aalborg Vest til Lindholm. - Men jeg tror, at den østlige løsning er den mest sandsynlige, fordi staten har størst interesse i at investere i den, siger Henning G. Jensen (S). Byrådet og amtet stemmer henholdsvis 8. og 9. september. Hvis løsningen bliver en østlig linje, mener Aalborgs borgmester, at arealreservationerne i Aalborg Vest til en vestlig forbindelse skal fastholdes. Den løsning kan senere igen blive aktuel. Blandt amtspolitikere har muligheden for at udskyde en beslutning om enten en motorvejs- eller en landevejsløsning været luftet, hvis flertallet går ind for en vestlig linjeføring. En sådan udskydelse advarer både borgmester Henning G. Jensen og Aalborgs tekniske rådmand Henrik Thomsen (SF) imod. - En udsættelse vil blot betyde, at hele diskussionen skal begynde forfra, frygter Henrik Thomsen, der ligesom Henning G. Jensen går stærkt ind for en østlig løsning.