Miljø

Fjord skal holdes fri

Der kommer ikke til at ske forringelser af vandmiljøet i Limfjorden i forbindelse med en eventuel udvidelse af Energinet.dk's gaslager i Lille Thorup.

Udvidelsen af gaslageret i Lille Thorup må ikke få konsekvenser for vandmiljøet i Limfjorden, siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V). Arkivfoto: Lars Holm

Udvidelsen af gaslageret i Lille Thorup må ikke få konsekvenser for vandmiljøet i Limfjorden, siger miljøminister Troels Lund Poulsen (V). Arkivfoto: Lars Holm

Det forsikrer miljøminister Troels Lund Poulsen i et svar til enhedslistens Per Clausen, som på baggrund af sidste uges omtale i NORDJYSKE havde bedt ministeren redegøre for sin holdning. - Tilførsel af ekstra salt til Limfjorden kan være problematisk i forhold til vandmiljøet, og eventuelle udledninger i forbindelse med udvidelsen af naturgaslageret skal selvfølgelig ske inden for gældende regler, siger Troels Lund Poulsen. Han henviser til den kommende VVM-redegørelse, som laves i regi af Miljøcenter Århus. - Denne redegørelse vil nærmere belyse konsekvenserne ved en eventuel udvidelse af gaslageret i Lille Thorup gennem udskylning af hulrum i salthorsten, siger Troels Lund Poulsen. Per Clausen mener ikke, at projektet overhovedet bør få et ben til jorden, fordi det vil være i strid med regeringens målsætninger om et bedre vandmiljø, ligesom det ifølge Per Clausen er i konflikt med EU's Habitatdirektiv. Energinet.dk har planer om at udlede i alt 18 mio. tons salt og diverse andre stoffer i Limfjorden over de næste 25 år. Det skal ske for at gennemføre en fordobling af lagerkapaciteten på naturgaslageret, som befinder sig i store hulrum dybt nede i salthorsten.