Advokatvirksomhed

Fjordadvokater går sammen

Ny selskab med snart fire advokater får kontorer i både Mariager og Hadsund

Ad­vo­ka­ter­ne Han­ne Bæ­rent­sen, Pau­li Kirch og Hel­le Lar­sen går sam­men i A/S Ad­vo­kat­hu­set Ma­ria­ger Fjord. pri­vat­fo­to

Ad­vo­ka­ter­ne Han­ne Bæ­rent­sen, Pau­li Kirch og Hel­le Lar­sen går sam­men i A/S Ad­vo­kat­hu­set Ma­ria­ger Fjord. pri­vat­fo­to

HADSUND/MARIAGER:Tre advokater fra Mariagerfjord Kommune slår jurakundskaberne sammen i et nyt advokat kontor. A/S Advokathuset Mariager Fjord hedder den nye virksomhed, der får kontorer både på Bankpladsen i Hadsund og Fuglsangsgade i Mariager. Fusionen tæller advokaterne Pauli Kirch, Hanne Bærentsen og Helle Larsen, - Det er afgørende for os at sikre, at folk omkring Mariager Fjord også på lang sigt fortsat kan nyde godt af lokal advokatbetjening, lyder det fra de tre advokater. Det fælles advokathus er samtidig et signal om, at betjeningen med advokater i området fortsætter, selv om retsreformen betyder, at en del funktioner nu flytter længere væk fra borgerne. - Rundt om i landet har nogle af vore kolleger meldt ud, at de flytter, når retssalene er flyttet. Vi tror derimod på, at en styrkelse af det lokale advokatmiljø. Private og erhvervsdrivende får om muligt endnu mere brug for en hjælper og rådgiver ”lige om hjørnet”, nu hvor retsinstanserne fysisk er rykket længere bort, siger de tre advokater. Alle tre har møderet for Landsretten, og allerede nu har de så stor en tilgang af sager, at de fra 1. februar ansætter en fjerde advokat i firmaet, Mona Andersen, 30, der stammer fra Linde-området ved Randers. Helle Larsen, 42 år, har base i Hadsund. Hun har bidraget til faglitteraturen med bøger om inkasso og fogedret og har undervisning for Advokatsamfundet. Hun bistår med ekspertindlæg på hjemmesiden virk.dk. Endvidere er hun af Familieministeren blevet antaget som særligt egnet til børnebortførelsessager. Hanne Bærentsen, 54 år, har base i Mariager. Hun er eneste autoriserede bobestyrer i Hadsund- og Mariager-området og er beskikket advokat i straffe- og ægteskabssager. Pauli Kirch, 66 år, har ligeledes base i Mariager og har sine specialer indenfor erhvervsret, landboret, erstatnings- og generationsskiftesager. Pauli Kirch er ligesom Helle Larsen medhjælper ved Skifteretten i Aalborg indenfor konkursbehandling og tvangsopløsninger. Helle Larsen er medlem af Foreningen af Familieretsadvokater samt Advokatrådets Familieretsfaggruppe og har her speciale i ægteskabssager, bodelinger m. v. Hun er tillige Skifterettens medhjælper i gældssaneringssager.