Lokalpolitik

Fjordbadet sendes til politisk behandling

Hadsunds borgere kan komme til at bade bynært lige som dem i Paris og København

HADSUND:Efter at borgerne i eksempelvis Paris og København har fået mulighed for at bade hjemme i deres egen by, så kommer turen nu til Hadsunds borgere. Planerne om at etablere et fjordbad ved Muncks Eng er i hvert fald så konkrete, at det kommunale udvalg for teknik- og miljø 8. august begynder det politiske behandling af projektet. Tanken er, at der skal bygges en badebro ud i fjorden, så man bader på indersiden af denne. Der er nemlig kun ganske få meter ud til sejlrenden på stedet. Der er dog fortsat forhold, der skal afklares, inden fjordbadet kan etableres. Eksempelvis skal det klarlægges, hvordan man skal håndtere, at der løber en såkaldt regnvandsledning ud i umiddelbar nærhed af stedet, hvor fjordbadet skal anlægges. Den kan i visse situationer føre kloakvand med sig, og dét er ikke forenligt med ønsket om at opretholde en høj badekvalitet. Der kan eventuelt blive tale om, at man påkobler ledningen en alarm, der fortæller, hvornår den belastes, og dermed hvornår der ikke kan bades. Tryghed for alle En anden uafklarethed er, hvordan badevandskontrollen skal foregå, så alle kan være trygge ved at bade. Det skal afklares i samarbejde mellem kommune, Nordjyllands Amt og Embedslægeinstitutionen. Endeligt skal det afgøres, om der skal udføres en miljøvurdering af jordforureningen på stedet. fjordbadet er ét af de 13 projekter, der udgør byrådets plan for helhedsorienteret byfornyelse af Hadsund, og var egentlig det, der skulle udføres sidst ifølge tidsplanen. Byrådet besluttede imidlertid i januar at speede op for dette projekt, i øvrigt sammen med renoveringen af Bankpladsen, som senere blev udskudt igen. I forbindelse med anlæggelse af badebroen er det planen, at der skal ske en delvis beplantning af Muncks Eng.