Fjordbank Mors delvis i statsligt ejerskab

en halveres, lån konverteres til akptiekapital og der strammes til og skæres ned.

Den trængte Fjordbank Mors kommer delvis på samfundets hænder. Samtidig fratræder bankens ordførende direktør, Peter Christensen, sin stilling. Det sker efter eget ønske, oplyser banken. Herefter er der kun ét medlem af direktionen, Torben Sørensen, der kom til banken fra Morsø Bank i slutningen af 2010. Banken har besluttet at konvertere hybrid kernekapital - (som er et statslån med garanti) til aktiekapital, d.v.s. statsligt medejerskab. For at styrke solvens Der er for at styrke bankens solvens under finanskrisen optaget 399 mio. kr. i hybrid kernekapital, og heraf kan 158 mio. konverteres til aktiekapital. Det ventes gennemført i midten af juli, oplyser banken. Endvidere har Morsø Sparekasse Fonden indskudt hybrid kernekapital i Fjordbank Mors på 125 mio. kr. - Der arbejdes på at indgå aftale om en hel eller delvis konvertering af dette beløb til aktiekapital, oplyser banken. Bank skal slankes "De nuværende ordninger, etableret i forbindelse med de såkaldte bankpakker, udløber senest ved udgangen af 2013, og herefter skal banken kunne klare sig uden statslige ordninger. Ligesom det gælder for en lang række andre danske pengeinstitutter, må Fjordbank Mors desværre imødese, at det kan blive vanskeligt at tiltrække ny kapital og optage nye lån til sikring af den nødvendige likviditet, når de eksisterende ordninger udløber", erkender banken i en fondsbørsmeddelelse. Balancen skal fortsat slankes. Det vil ske ved at forretningsområder uden for bankens naturlige markedsområde skæres fra. Risikobehæftede engagementer, herunder i ejendomsprojekter og landbrug, reduceres i størst muligt omfang. Det gælder bl.a. aktieposten i Bella Center oplyser banken til Finans Watch. Ritzau Finans / kj.