Fjorde beholder særstatus

Miljøminister ConnieHedegaard (K) vil ikke ændre på sårbare fjordes status

Mil­jø­mi­nis­ter Con­nie He­de­gaard (K) stak ved ind­vi­el­sen af Vil­sted Sø ho­ve­det sam­men med en af de borg­mest­re, der fra 1. ja­nu­ar 2007 får mere magt over mil­jø­et, Løg­størs Jens Lau­rit­zen, der ef­ter nyt­år bli­ver borgmes­ter i den ny Vest­him­mer­land Kom­mu­ne. Foto: Jens Mor­gen

Mil­jø­mi­nis­ter Con­nie He­de­gaard (K) stak ved ind­vi­el­sen af Vil­sted Sø ho­ve­det sam­men med en af de borg­mest­re, der fra 1. ja­nu­ar 2007 får mere magt over mil­jø­et, Løg­størs Jens Lau­rit­zen, der ef­ter nyt­år bli­ver borgmes­ter i den ny Vest­him­mer­land Kom­mu­ne. Foto: Jens Mor­gen

NORDJYLLAND:Hele Mariager Fjord og meget, meget store dele af Limfjorden vil også efter nytår få særstatus som sårbare områder. Det fastslår miljøminister Connie Hedegaard (K), efter at iltsvindet i Mariager Fjord og Limfjorden har fået to fremtrædende amtspolitikere, som omtalt på forsinden af NORDJYSKE Stiftstidende lørdag, har henvendt sig til ministeren for at få hende til at gribe ind. I et brev til Connie Hedegaard kræver amtsborgmester Orla Hav (S) og formand for miljøudvalget i Nordjyllands Amt, Niels Kr. Kirketerp (V), som omtalt i går handling fra ministeren. De to amtspolitikere vil have, at Mariager Fjord og Limfjorden bevarer deres særstatus som sårbare områder, når kommunerne får hovedansvaret for miljøområdet fra 1. januar 2007. Og de to amtspolitikere - og alle andre - kan sove roligt, mener Connie Hedegaard. - Der er endnu skrappe reguleringer på vej, så landmændene i områderne ikke bare kan udvide efter den nye lovgivning om husdyrhold, siger Connie Hedegaard til NORDJYSKE Medier. Hun er overbevist om, at de nye reguleringer, der blandt andet sætter ind overfor nedfældning af ammoniak, vil være effektive. - Samtidig får vi i løbet af 2009 kortlagt samtlige marker i landet, og det betyder, at vi kan sætte endnu mere specifikt ind over for hver enkelt landmand, siger Connie Hedegaard. På tirsdag er miljøministeren kaldt i samråd i Folketinget af Enhedslistens Per Clausen på grund af iltsvindet i de to fjorde.