EMNER

Fjorden og miljøet

[ 1. januar trådte en ny lov om husdyrbrug i kraft vedtaget af Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de radikale. Loven skal blandt andet sikre et ens administrationsgrundlag landet over og sikre hurtigere sagsbehandling af ansøgninger fra landmænd, der ønsker at udvide deres husdyrbrug. [ Mariagerfjord Kommunes miljøforvaltning og et politisk flertal i teknik- og miljøudvalget mener ikke, at lovens standardregler beskytter Mariager Fjord godt nok. [ Man ønsker derfor at skærpe kravene til landbruget og anvende de mål og beregninger, som de gamle Nordjyllands og Århus Amter fandt frem til. [ Mariager Fjord modtager årligt i gennemsnit 1250 tons kvælstof. 80 procent kommer fra landbruget. [ Amterne nåede frem til, at fjorden højest må tilføres 550 tons kvælstof om året for at komme i balance. [ For at overholde den grænse må landbrug ved fjorden maksimalt udlede 12 kilo kvælstof per hektar om året. [ Miljøminister Connie Hedegaard (K) har tidligere sagt til Mariagerfjord Kommune, at standardkravene i loven om husdyrbrug er gode nok til at beskytte fjorden.