Lokalpolitik

Fjorden ud i 700.000 eksemplarer

Bedre markedsføring af turistattraktioner i den nye storkommune

Tu­ris­ter kan ved over 200 ar­ran­ge­men­ter i Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­ne i som­mer­uger­ne møde le­ven­de gui­der og for­tæl­le­re, som be­ret­ter om lokale his­to­ri­er og lo­ka­li­te­ter. Foto: Micha­el Byg­bal­le

Tu­ris­ter kan ved over 200 ar­ran­ge­men­ter i Ma­ri­ag­er­fjord Kom­mu­ne i som­mer­uger­ne møde le­ven­de gui­der og for­tæl­le­re, som be­ret­ter om lokale his­to­ri­er og lo­ka­li­te­ter. Foto: Micha­el Byg­bal­le

HOBRO:Via samarbejde når Mariagerfjord Kommunes fortræffeligheder ud i 700.000 eksemplarer til potentielle turister i hele Danmark. Når nogle af dem forhåbentligt når frem til egnen, får de stukket en modtageguide i hånden, som reklamerer for 38 forskellige såkaldte fortællearrangementer, der afvikles hen over sommeren. På Hobro og Omegns Turistforeningens generalforsamling konstaterede formanden, museumsleder Hanne Thomsen, at den lokale forening i Mariagerfjord Kommunes regi har fået færre penge - 400.000 kroner i alt. - Det er lidt mindre, end vi plejer at have. Til gengæld har vi fået del i en langt større markedsføringspulje. Alt i alt har vi mere til vores indsats via det nye samarbejde, sagde Hanne Thomsen. Med kommunefusionen har Mariagerfjord fået et turistråd, og under det ligger de tidligere lokale turistforeninger og råd i Mariager, Hadsund, Arden og Hobro. Levende fortællere Men selv et turistråd i en storkommune er alt for lille til at råbe turisterne op. Derfor deltager rådet under titlen ”Ferielandet Mariager Fjord” i den store, fælles nordjyske markedsføring under VisitNordjylland. Ad den vej får Mariagerfjord plads i en turistbrochure, som omdeles til de fleste husstande i Danmark. Desuden udkommer i påsken en ny guide, som turisterne får udleveret, når de ankommer til Mariagerfjord Kommune. Guiden indholder oversigt over 38 forskellige arrangementer, der i løbet af sommerugerne afvikles samlet flere end 200 gange. Der er tale om rundvisninger, gåture og præsentationer, der har det til fælles, at turisterne alle steder møder et levende menneske, som kan fortælle arrangements emne eller omgivelser. De samles under seks temaer: natur, håndværk & industri, kirker & klostre, kulturhistorie, kunst & fristelser og historiske spisesteder. Turistforeningen i Hobro har store forventninger. - Konceptet er i tidens trend med fokus på lokalturisme og ”storytelling”. Antallet af deltagere vil sikkert variere meget, men det vigtige er, at guiden er nøglen til at få skabt flere aktiviteter i vores område, ligesom selve markedsføringen er vigtig, understregede Hanne Thomsen i sin beretning. Kontrol på kontoret Hun oplyste også, at Hobro Turistinformation med base på Hobro bibliotek i sommer fik uanmeldt og hemmeligt besøg af et autorisationsudvalg, som kontrollerede servicen på 25 udvalgte turistkontorer i Danmark. Hobro fik en overvejende positiv anmeldelse med venligt, smilende personale, fyldte reoler og god orden. Dog vurderede kontrollanterne, at turistinformationens lokaler kan indrettes mere indbydende og mindre klemte.