Fjordens Røst: Spredt fægtning rundt om fjorden

NORDJYSKEs borgerpanel er overvejende tilfredse med kommunen. 54 procent af de 125, der stemte, erklærer sig tilfredse, men af vidt forskellige årsager

Kaj Anders Jensen fra Mariager fandt i årets løb døde rotter i byens ¿Løvebrønd¿, men den uhumske oplevelse ændrer ikke på hans opfattelse af, at det er bedre at være borger i den nye Mariagerfjord Kommune end i den gamle Mariager Kommune. foto: torben Hansen
EMNER 28. december 2007 16:05

Hovedparten af borgerne i Mariagerfjord Kommune er tilfredse med den nye kommune. Sådan ser det i hvert fald ud, når man spørger Fjordens Røst, NORDJYSKE Mediers panel af debatlystne borgere: Er du tilfreds med din nye kommune? 125 har benyttet chancen for at give den nye kommune karakterer, og af dem svarer godt halvdelen, 68, ja til spørgsmålet om, hvorvidt de er tilfredse. En forholdsvis stor andel, 20 personer, ved ikke, mens knap en tredjedel af borgerne, 37, er direkte utilfredse. Som politiker vil man måske forsøge at gå kommentarerne efter i sømmene i håb om at finde et særligt frodigt farvand at fiske stemmer i, men i givet fald går man stort set forgæves. Noget tydeligt billede tegner kommentarerne nemlig ikke. Faktisk afhænger det mestendels af øjnene, der ser. Slank og frigørende Eksempelvis peges der blandt de tilfredse på, at man slanker organisationen og frigør ressourcer til det primære arbejde. Blandt de utilfredse er opfattelsen, at politikerne ikke har formået at få besparende strukturer på plads, så de kan holde skatten i ro. Det samme gør sig gældende med hensyn til indretningen af administrationen. En mener, at det må være en fordel, at de forskellige forvaltninger har hver deres beliggenhed. Det er dermed stadig nemt for borgerne at overskue. En anden mener, at der er langt imellem yderpunkterne, og at man som borger kan komme til at løbe rundt for at tale med den rette person. Bedst og negativ I samme boldgade kan borgmester H.C. Maarup (S) på den ene side varme sig ved, at han er det bedste ved den nye kommune. På den anden side får han en kold skulder for at komme med for meget negativitet. Og videre hedder det, at det virker, som om der er kommet styr på tingene, men også at det stadig virker rodet med at komme på plads. Én mener, at det er en fordel for vandmiljøet i Mariager Fjord, at kommunerne omkring fjorden er (næsten) samlet, mens en anden i den sammenhæng kritiserer, at landbruget rammes hårdt. Geografi underordnet En garvet journalist her på redaktionen bruger uden tøven udtrykket spredt fægtning om kommentarerne, og samme billede tegner sig for geografien, der ikke synes at spille nogen rolle for, om borgerne er tilfredse eller utilfredse. Der er dog undtagelser: Flere borgere i den gamle Mariager Kommune glæder sig over, at de er blevet borgere i Mariagerfjord. Og så må politikerne grundigt overveje, hvordan de håndterer skolestrukturen, som i øjeblikket er til debat. At dømme efter borgerpanelets udsagn, så kan der høstes mange øretæver ved at lukke skoler. Men overordnet set er kommentarerne mestendels både-og, og vi overlader det til læserne at drage deres egne konklusioner. Og skulle pessimismen her mod slutningen af året få overtaget, så er der trøst at hente blandt ved-ikke kommentarerne: - Når der er gået 1-2 år, tror jeg, det bliver meget bedre for os alle.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...