EMNER

Fjordfællesskab kan hedde Fyrkat Kommune

KOMMUNENAVN:Man kan fundere på, hvad Mariager Fjord er landskendt for og derefter på, hvor godt det lange navn "Mariagerfjordkommune" i virkeligheden er? Men et ligger klart i den nye kommunesammenhæng: Inden 1. april skal kommunen have fundet sit navn, og inden 1. april skal det besluttes, hvor mange kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal være i fremtiden. Skal vi skære ned fra mere end de 60, der er nu, og til 25, eller skal vi bestemme os for 31, som er det højeste, reformen tillader. For Hobro er det måske ikke det største problem, fordi vores kommune er 1/3 større end enhver af de andre, men hvis Arden og Mariager skal have en nogenlunde solid repræsentation, er 31 det bedste tal. Men stadigvæk, reformen er et stærkt angreb på nærdemokratiet. Med hensyn til kommunens navn er det naturlige Hobro Kommune. Horsens, Vejle og alle de andre østjyske fjordkommuner har navn efter den by, fjorden når ind til. På vestkysten giver Tønder på 12.000 indbyggere navn til seks sammenlagte kommuner, hvor den største af de andre er på 9500 indbyggere. Et alternativ kunne være at følge de overvejelser, en medarbejder i Indenrigsministeriet i en artikel har givet udtryk for. Navnet er "Fyrkatkommune". Kendt ikke alene i Danmark, men også i resten af Europa. Lokalt har vi allerede et eksempel på det i Rebild Kommune, som bliver navnet for Skørping, Støvring og Nørager. Hvis det ikke kan blive det mest naturlige, finder Hobrolisten, at "Fyrkatkommune" kan være et brugbart alternativ, og dette domænenavn er købt på internettet.