Lokalpolitik

Fjordkommunens fremtid sættes til debat

HADSUND: Det er med udgangspunkt en Mariager Fjord Kommunen og i kernefamilien med vovse og inden for egen parcel, at Hadsund Kommune byder borgerne op til en debat om kommunens fremtid. Det sker i form af et oplæg "Velkommen til fremtiden", der i dag er trykt i Hadsund Folkeblad, og som indeholder fem historier om, hvordan fremtiden kan blive, samt en opgørelse over, hvor langt kommunen selv synes man er kommet i forhold til nogle af de mål, byrådet satte sig, da man sidst udarbejdede en kommuneplan. De fem visioner er udarbejdet i samarbejde med Frederikshavner-firmaet Tankegang, og skal, understreger forvaltningschef Per Alstrup, ses som bud på, hvordan fremtiden kan forme sig. - Nogle vil måske trække på smilebåndet af oplægget, men vi har valgt at melde lidt frisk ud, og håber så, at borgerne melder tilsvarende frisk tilbage, siger han. Håbet om borgerdeltagelse deles af borgmester Karl Christensen, der gerne ser at så mange som muligt bakker op om visionen om, at Hadsund skal være fjordkommunens attraktive bosted. - Det vil øge mulighederne for, at Hadsund udvikler sig i den retning, vi gerne vil have det - også efter en kommunesammenlægning, skriver han. Oplæggene handler om den fremtidige turisme, bolig- og boformer, erhverv, udvikling af landdistrikterne og Hadsund by. Borgerne har indtil 20. april til at give deres mening til kende, inden byrådet vedtager den endelige planstrategi til sommer.