Lokalpolitik

Fjordkommuner uenige om antallet i nyt byråd

Borgerne i Hobro, Arden, Hadsund og Mariager skal til efteråret vælge enten 25, 27, 29 eller 31 til nyt byråd

HOBRO: 25 - 27 - 29 eller 31. Alle talstørrelser blev nævnt, da den politiske og administrative styregruppe for den nye kommune omkring Mariager Fjord var samlet til sit første møde i Hobro. Tallegen kom på bordet i et forsøg på at nå til enighed om, hvor stort det kommende byråd for den nye storkommune skal være. Enigheden udeblev, men det bekymrer ikke borgmester Jørgen Pontoppidan, der var vært for mødet. - Vi får en storkommune på omkring 42.000 indbyggere, og sådan som regeringen har lagt det op, betyder det et byråd på 27 medlemmer. Det ligger fast med mindre de fire nuværende byråd kan blive enige om et andet ulige tal mellem 25 og 31. Det er ydrepunkterne, forklarer Jørgen Pontoppidan. Og alle tal blev nævnt, da styregruppen var samlet. Specielt blev der fra nogle af repræsentanterne fra Arden talt om et byråd på 31, Mariagers repræsentanter havde flere tal på bordet, i Hadsund var der overvejende stemning for 27 og samme størrelse hælder Jørgen Pontoppidan til. - Og vi ender altså også på 27, hvis ikke de fire byråd efter lidt korridorsnak når frem til noget andet, konstaterer Pontoppidan. Det vil meget snart vise sig. Kommunerne landet over har nemlig fået en frist til 1. april med at få vedtaget hvor mange medlemmer, der 15. november i år skal vælges til de nye byråd. Derfor tyder meget på, at sagen vil sat på dagsordenen for de oprdinære byrådsmøder fjorden rundt til marts. På mødet snakkede man også den nye storkommunes navn, og på det felt er det svært at se, hvordan man skal nå til den helt store uenighed. Det ligger næsten i luften, at kommunen vil komme til at hedde Mariager Fjord Kommunen - præcis som det har været arbejdstitlen. - Med en enkelt undtagelse er alle i styregruppen tilsyneladende enige om dette navn. Svend Nielsen, Hobro, er undtagelsen og han har nævnt Fyrkat Kommune som et alternativ, oplyser Jørgen Pontoppidan. Mødet i Hobro var det første fællesmøde i den forstand, at der deltog repræsentanter fra samtlige fire fjordkommuner. Tidligere har der været holdt møder med deltagelse af embedsmænd og politikere fra Hobro, Arden og Hadsund, men det var altså første gang, at Mariager Kommune som ny i selskabet også sad med til bords. Men det gjorde det bestemt ikke ringere. I følge mødets vært, borgmester Jørgen Pontoppidan, Hobro, var det et både godt og konstruktivt møde. - Det var en fornøjelse at være med - lige som det i øvrigt altid har været en fornøjelse at deltage i de fællesmøder, vi fire fjord-borgmestre tidligere har holdt med hinanden, siger Jørgen Pontoppidan. Styregruppen sigter efter at holde et fællesmøde en gang om måneden, men der er også taget initiativ til et møde, hvor de fire nuværende byråd kan mødes med hinanden. Det holdes på Hotel Amerika i Hobro 28. februar under overskriften "visionsseminar". Til mødet skal den administrative styregruppe opstille en række problemstillinger, som skal debatteres.

Forsiden