Lokalpolitik

Fjordudsigt prioriteres højt i landdistriktspolitikken

HALS: Problemet med at sikre udsynet til fjorden fra den populære vej, Sønderskovvej, ind mod Hals kan ikke løses med loven i hånden. Aalborgs borgmester, Henning G. Jensen, (A) der er blevet forelagt problemet, siger, at Aalborg Kommune ikke er en myndighed i Hals Kommune, og derfor intet kan stille op. Lodsejer, Søren Enggaard, der er ved at tilplante et 500 meter langt bælte med energipil langs Sønderskov-vej er i sin fulde ret, da det er landbrugsjord og energipil er en landbrugsafgrøde. Den landdistriktspolitik, som er blevet godkendt for Hals Kommune satser klart på at bevare turistværdien ved fjorden med netop udsigten, og byrådsmedlem Johannes Elsnab (V) håber, at denne politik bliver taget med ind i den kommende landdistriktspolitik for regionen. - Men det er et helt lokalt problem, som vi håber en forhandling kan løse, siger Johannes Elsnab. Arbejdet med den nye landdistriktspolitik er først lige sat igang, og netop turismen i den nye Aalborg Kommune er langt i sin planlægning.