Lokalpolitik

Fjordudsigt skiftes ud med huse

Ægtepar utilfreds med udvalgs beslutning om lokalplan i Hadsund Syd

HADSUND:Det er ikke til alles tilfredshed, at udvalget for teknik og miljø nu anbefaler byrådet at godkende lokalplanen for et boligområde ved Gl. Randersvej i Hadsund Syd. Selv om udvalget delvis har imødekommet nogle af indsigelserne, føler Elsebeth og Bent Thomassen, at det kommende byggeri går ud over deres udsigt til fjorden. - Jeg har ikke forståelse for det, siger Elsebeth Thomassen, der sammen med sin mand har boet 25 år på Fjordager, der er nærmeste nabo til grunden, hvor der skal bygges tre huse. - Vi har ikke mulighed for at love folk evig udsigt, siger Knud Christensen (V), der er formand for udvalget for teknik og miljø. Plan ændret Allerede tilbage i 1995 forsøgte Hadsund Kommune at lave en lokalplanlægning for området med fem parceller ved en byggetomt vest for Gl. Randersvej samt et lignende projekt øst for vejen. På daværende tidspunkt gik planen ikke igennem blandt andet på grund af naboreaktioner. I 2000 tog kommunen igen tilløb til en lokalplan for området med den betingelse, at der blev foretaget en såkaldt visualisering, så de berørte naboer - på papir - kunne se, hvordan byggeriet ville komme til at se ud fra deres bopæl. Samtidig blev antallet af parceller skåret ned fra fem til tre, gavlen skulle vende ud mod Gl. Randersvej, og bygningshøjden blev reduceret til 5,5 meter. Udvalget besigtigede sidste efterår området og godkendte i december efter visualiseringen, at der blev iværksat en lokalplanlægning. Begrundelsen var, at kommunen ville færdiggøre et boligområde, før den tager hul på at inddrage åbent land i byudviklingen. Seks indsigelser Lokalplanen blev sendt til høring i otte uger, og kommunen modtog i alt seks indsigelser, hvoraf de to ankom efter fristens udløb. - Vi har forsøgt at komme dem noget i møde, siger udvalgsformand Knud Christensen. Teknisk forvaltning mente ellers ikke, at der var noget nyt i indsigelsen fra Elsebeth og Bent Thomassen, men udvalget besluttede at reducere bygningshøjden med yderligere en halv meter samt at gøre byggegrunden en halv meter lavere. I alt bliver de tre huse så hver én meter lavere end først planlagt, men det hjælper ikke meget på ægteparret Thomassens frustrationer over hele forløbet. - Vi så jo helst, at der slet ikke blev bygget noget, siger Bent Thomassen, der mener, at billederne af det påtænkte byggeri ikke viser de reelle forhold, fordi det er ejeren af grunden, Finn Pedersen, der har bekostet visualiseringen. - Der er kun taget hensyn til, at det blev pænest muligt for Hadsund Kommune og Finn Pedersen, siger Bent Thomassen. Forvaltningschef Per Alstrup afviser, at kommunen har truffet beslutningen om lokalplanlægningen på det forkerte grundlag. - Det er fair og objektivt materiale, siger han.