EMNER

"Fjumreår" kan sagtens være konstruktivt

UDDANNELSE:En ny undersøgelse fra Naturvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet har påvist, at det er mere nuanceret end som så, når man diskuterer det betimelige i at gå direkte fra gymnasiet til et videregående studium for at afslutte sin uddannelse så hurtigt som muligt. Ja, faktisk viser undersøgelsen, at et-to års alternativ aktivitet før studiestart gavner og optimerer studieresultatet. For os, der i en årrække har haft vores beskæftigelse inden for uddannelsessektoren, er der intet nyt i denne undersøgelses konklusioner, men rart, at det nu dokumenteres - og det endda fra " den højeste videnskab": Det naturvidenskabelige område. Specielt inden for en række mellemlange uddannelser som eksempelvis pædagogiske uddannelser – lærer og pædagog – og sociale og sundhedsfaglige uddannelser spiller det man kan kalde relationskompetence en stor rolle. Der er tale om professioner, hvor evnen til at indgå i relationer med andre mennesker er af essentiel karakter. Denne kontaktevne udvikles ikke blot via teoretisk opkvalificering, men styrkes via menneskelig kontakt i andre miljøer end det uddannelsesmæssige og med andre mennesker end studiekommerater. Det ligner også en tanke, at en række uddannelser inden for de senere år har oplevet et stigende frafald samtidig med, at gennemsnitsalderen blandt de optagne studerende er faldet markant. Noget kunne tyde på, at specielt de helt unge studerende har problemer med at indgå i og tilpasse sig studiemiljøer, hvor trygheden og nærheden har andre vilkår end i gymnasietidens mere traditionelle skolemiljø. Det har ligeledes vist sig, at der også er tale om et markant frafald blandt de færdiguddannede. Det gælder eksempelvis læreruddannelsen, hvor et betragteligt antal lærere fratræder gerningen inde for de første par funktionsår. Blandt forklaringerne høres ofte, at man som 23-24-årig ikke var i stand til at matche de mange samspil, det var nødvendigt at indgå i, bl.a. i forhold til en forældregruppe, der stiller stadig større krav. Så de argumenter af primært markedsmæssig og økonomisk karakter, der er blevet fremført for at få så mange som muligt gennem uddannelsessystemet så hurtigt som muligt viser sig at vende tilbage som en boomerang! For mange forlader uddannelserne undervejs, for mange brænder hurtigt ud efter de første arbejdsår, fordi de ikke er klædt på, har livserfaring nok til at møde de mange forskellige grupper af mennesker, som professionen kræver og for mange får for sent afprøvet det at skulle tage ansvar for eget liv. Så på trods af regeringens trusler om at regulere SU i forhold til gennemførselstempo, så alligevel denne opfordring til de nys udsprungne studenter: Tag det roligt og giv plads til refleksionen! Tag til udlandet – tag på højskole – tag et arbejde – gør noget andet end det, I hidtil har beskæftiget jer med. Det vil være en konstruktiv investering i jeres videre uddannelses – og arbejdsliv!.