Flådestation får mangel på 55-60 ansatte

Civilt ansatte risikerer ikke desto mindre fyring

FREDERIKSHAVN:En konsekvens af Forsvarets omorganisering er, at Flådestation Frederikshavn får mangel på arbejdskraft, hvilket ikke forhindrer at nogle af de nuværende ansatte samtidig kan risikere at blive fyret. - Vi kommer til at mangle 55-60 faglærte militære i flådestationens ny Operativ Logistisk Enhed (OPLOG), og det vel at mærke efter, at nuværende civile faglærte går ind og besætter 40 ledige militære stillinger, oplyser kommandør Per Hansen, Flådestationen. Fyringer undgås næppe - Kedeligt er det derfor, at vi på et tidspunkt nok kommer til at afskedige nogle af de ufaglærte, som ikke kan opkvalificeres til de job, der fremtidigt bliver inden for forsynings- og teknisk afdeling, tilføjer Per Hansen. I alt er 38 fortrinsvis civile, og fortrinsvis 3F'ere, havnet på den såkaldte genplaceringsliste. Den omfatter også fem HK'ere fra flådestationens meget omtalte kortarkiv, der skal flyttes til Korsør, og hvor medarbejderne fra Frederikshavn har afvist at flytte med. - Nogle af kortarkivets medarbejdere har søgt over i andre stillinger, og navigationsmesteren har fået andet job i organisationen, siger Per Hansen. Foruden de 189 militære og civile faglærte, der skal være i OPLOG Frederikshavn, har 159 civile faglærte fra flådestationens nuværende værksteder fået job i den ny Forsvarets Materiel Tjeneste (FMT) på flådestationen. - Tilbage resterer 580 ansatte, der ikke har fået besked omkring, hvorvidt de skal "rulle over" til fremtidig ansættelse under Forsvarets Bygningstjeneste, Forsvarets Regnskabstjeneste eller Forsvarets Sundhedstjeneste. De får formentlig først besked til november, siger Per Hansen. Inklusive øvrige militære stillinger og besætningerne ombord på flådeskibene er der cirka 1800 ansatte på Flådestation Frederikshavn, og hvor kommandør Per Hansen skønner, at slutfacit bliver på 60-70 flere ansatte på flådestationen, når omlægningen er fuldt gennemført. Naturlig tilgang Manglen på de 55-60 faglærte militære til OPLOG, vil ikke blive søgt opvejet ved eksterne opslag her og nu, idet det ifølge Per Hansen forventes udlignet hen ad vejen med personel, der går i land fra skibene, flere elever, og muligvis også i kraft af, at Flådestation Korsør kommer til at stå med et overskud af faglærte militære, men som så længe de ikke er fyret, ikke har vist interesse for at komme til Frederikshavn. Tillidsmanden for de civilt ansatte Metal-folk på flådestationens værksteder, Carsten Mathiasen, siger, at folk tager omplaceringerne meget pænt. Ned i løn? - Den største anstødssten er, at vi har fået at vide, at vi kan påregne anden funktionsløn i de nye stillinger. Om det reelt betyder lønnedgang, er vi ved at få redt ud, men værst ser det ud for 3F, der har fået hele 28 på genindplaceringslisten, siger Carsten Mathiasen. Tillidsmanden for stationens over 50 HK'ere, Birthe Rugholm, siger at foruden de ansatte i kortarkivet, der er "solgt", aner resten stort set heller ikke, hvor de ender, eftersom rulningen fra stillingerne i den nuværende organisation til den nye, først blev foretaget i Forsvarskommandoen onsdag, og ikke meldes ud til de enkelte før om nogle uger.