Flådestationen udsat for "terrorangreb"

Besætning på nyt fartøj øver sig i at håndtere nye opgaver

FREDERIKSHAVN:Det nye søværn står over for nye udfordringer - og det gør medarbejderne også. At skulle være besætningsmedlem på et af de nye fleksible kommandostøtteskibe kræver en hel del ny uddannelse. Derfor har Flådestationen i Frederikshavn, Søværnets Depot Grelshede og Strandby Havn fra mandag morgen til onsdag aften været omdannet til udenlandske havne og fyldt med terrorister, som var ivrige efter at angribe. - Besætningsmedlemmerne skal i højere grad udføre arbejde, som Hæren og Hjemmeværnet før har udført, så derfor skal alle ombord lære at sikre og forsvare skibet og sig selv, siger kommandørkaptajn Stig Meyer. I den forbindelse har besætningsmedlemmerne på det endnu ikke færdigbyggede fleksible kommando-støtteskib, kaldet FS2, skulle forsvare et fartøj mod angreb. Og derfor har man i denne uge blandt andet kunnet opleve omfattende adgangskontrol ved Flådestationen. - Det er lettere at beskytte sit skib på vand end det er at beskytte det i havn. Derfor afprøver vi en række sikkerhedsforanstaltninger, som måske bliver nødvendige at foretage, hvis vi skal til et land, hvis styrker ikke kan give samme beskyttelse som de danske, siger næstkommanderende, orlogskaptajn Dan B. Termansen. Foruden adgangskontrol ved porten blev der opstillet chikaner og pigtråd i området foran skibet, ligesom der også blev patruljeret på kajen og på sø-siden. - Og så er det besætningens opgave at vurdere, hvilke personer og fartøjer, vi ikke vil have tæt på skibet, siger Dan B. Termansen. I den anledning fik Flådestationen besøg af personer uden ID-kort, personer med forkerte ID-kort, personer med mistænkelige tasker, personer i mistænkelige køretøjer og demonstranter. Desuden var der med hjælp fra Hjemmeværnets Patruljekompagni og Flotille 116 arrangeret terrorangreb - både fra søsiden og på land i Frederikshavn. Den omfattende øvelse sluttede onsdag aften i Strandby, hvor besætningen sejlede et skib til "den udenlandske havn". Men fartøjets patrulje, som altid sendes i land først, blev beskudt fra landsiden, og beskydningerne blev så kraftige, at skibet måtte sejle tilbage. - Det er jo ikke alle situationer vi kommer til at kunne håndtere. Er trusselsniveauet højt vil vi aldrig gå i havn, men jeg tror, vi sagtens kan klare et lavt og middelt trusselsniveau, konkluderer Dan B. Termansen efter de overståede øvelser. - Jeg synes besætningen har klaret øvelserne over al forventning. Især når ma tænker på, at det er første gang de prøver sådan noget her. - Desuden har det vist sig, at vores organisation ombord har fungeret rigtig godt. Så jeg er faktisk stolt af besætningen, siger Dan B. Termansen. Foruden venter selvfølgelig juleferien, men så går det ellers løs med dykkerkurser, redningsmiddelkurser, kurser i helikopterhåndtering, kurser i brug af Stinger-missiler og desuden skal der også afholdes et besætningsseminar. NORDJYSKE følger i det nye år besætningsmedlemmernes anstrengelser for at få et nyt fartøj i søværnet til at fungere og for at Danmark kan tilbyde assistance - og kan klare sig - ved kommende internationale operationer.