Retspleje

Flach fortrød hjemsendelse

En myg er blevet gjort til en elefant, siger oberst

KØBENHAVN: Hvis den danske lejrchef i Camp Eden, oberst Henrik Flach, havde vidst, hvad det ville medføre af postyr i den danske offentlighed, så havde han ikke foreslået, at afhøringsofficer Annemette Hommel blev sendt hjem fra Irak i juli sidste år. Det sagde han onsdag i Københavns Byret, hvor han var indkaldt som vidne i sagen mod Annemette Hommel og fire militærpolitifolk, som alle er anklaget for at have overtrådt den militære strafferet i forbindelse med behandlingen af tilbageholdte irakiske fanger. - Hvis jeg havde vidst, hvilket virak det medførte, så havde jeg givet en anden anbefaling. Jeg gjorde det blandt andet under indtryk af det, der var sket i Abu Ghraib-fængslet, men det havde nok været klogere, hvis jeg i stedet havde anbefalet at flytte hende til anden tjeneste, forklarede Flach. Efter retsmødet uddybede han sit synspunkt over for Ritzau. - Der er uklarheder i denne her sag. I forhold til hvor meget substans, der er i sagen, så er det blevet en meget stor sag i medierne, siger Henrik Flach. Som den øverste ansvarlige i Camp Eden er Henrik Flach selv sigtet for overtrædelse af den militære straffelov. Først når sagen mod Annemette Hommel er afsluttet, bliver der taget stilling til, om der også skal rejses straffesag mod Henrik Flach. Selv om det var Henrik Flach, der selv bad om at få indledt en auditørundersøgelse af Annemette Hommels forhørsmetoder, så forsøgte han i sin vidneforklaring at fremstille hele sagen som en bagatel. - Det er en myg, der er blevet gjort til en elefant, sagde Henrik Flach, som aldrig selv var vidne til nogen form for kritisabel behandling af de tilbageholdte irakere. Når Henrik Flach alligevel valgte at skride ind over for Annemette Hommel, skyldtes det ikke mindst, at Annemette Hommel i en redegørelse, som Flach havde bedt hende om at lave, havde udtrykt sig på en måde, der fik lejrchefen til at tvivle på, om hun kendte forskel på en udspørgning og en afhøring. Henrik Flach var af den opfattelse, at Annemette Hommel gik over grænsen, når hun under afhøringerne i nogle tilfælde havde placeret tilbageholdte irakere på knæ med hænderne bundet på ryggen. Det var beskyldninger mod Annemette Hommel fra de ansatte tolke i Camp Eden, der fik hele sagen til at rulle. En af dem var den libanesiskfødte tolk, Nadja, som 9. juni 2004 forlod en afhøring i protest. Hun var blevet ophidset over at være vidne til Hommels forhørsmetoder, som, ifølge Nadja, var dybt krænkende. Henrik Flach vidste, at forholdet mellem Hommel og tolkene ikke var det bedste, og forsøgte at få tingene til at fungere ved "at dele sol og vind lige", sagde han. Men han tog ikke Nadjas voldsomme reaktioner særlig alvorligt. - Hun var en intelligent pige, men hun kunne finde på de underligste ting, og der var meget få, der kunne håndtere hende, sagde Flach. Billedet af useriøse tolke blev bekræftet af Martin Blom Pedersen, der i den pågældende periode arbejdede i Camp Eden som stabshjælper. - Tolkene var et problem og en konstant årsag til frustrationer. Det var tydeligt, at de ingen respekt havde for det arbejde, der blev udført, forklarede Pedersen, som også rettede et skarpt angreb mod lejrchef oberst Henrik Flach. At Flach på et tidspunkt greb ind over for Hommels afhøringsmetoder, skyldtes ifølge Pedersen, at lejrchefen havde mistet overblikket. - Han opholdt sig mest for sig selv, og man havde i perioder indtryk af, at han var ved at bryde sammen, sagde Pedersen, og kunne huske en episode, hvor Nadja havde klaget over Hommels afhøringsmetoder. - Flach nikkede bare og gav tolken ret. Han havde tabt tråden, forklarede Pedersen, som i det hele taget mente, at Annemette Hommel i høj grad var ladt i stikken af sine overordnede. - Hun kunne ikke få nogen hjælp fra nogen af sine overordnede eller militærjuristen, når hun for eksempel bad om retningslinjer for afhøringerne. Hun måtte selv finde ud af, hvilke regler hun skulle arbejde under, forklarede Pedersen, som afviste, at Annemette Hommel skulle være en person, der nyder at pine andre mennesker. - Hun er dybt professionel, meget engageret og utrolig arbejdsom. Afhøringerne i detentionen tog hårdt på hende. Både før og efter var hun mut. Det var bestemt ikke et arbejde, hun syntes var sjovt, forklarede Pedersen. Domsforhandlingerne mod Annemette Hommel og fire militærpolitifolk fortsætter torsdag. /ritzau/