Fladstrand gør klar til ny udfordring

Det faglige og ungdomsmiljøet er i højsædet på Fladstrand Skole

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Selvom der end­nu ikke er la­vet teg­nin­ger til ny­byg­ge­ri­et, reg­ner sko­le­le­der Ma­ri­an­ne Skrub­bel­trang med, at hun her står midt i det nye sko­le­bib­lio­tek. foto: eva sei­der

FREDERIKSHAVN:Hidtil har håndværkerne haft arbejdspladsen for sig selv. I morgen skal håndværkere og elever arbejde side om side på Fladstrand Skole. Men det skal nok gå, for der er tale om en ombygning, som alle har set frem til. Med inspirerende fysiske rammer tror skoleledelsen på, at eleverne får mere lyst til at lære. Et mål om høj faglig aktivitet kan nås med nysgerrighed, fordybelse og nye undervisningsformer. Fladstrand Skole har i alt 9,6 millioner kroner at gøre godt med. I øjeblikket er håndværkerne i fuld gang med en total ombygning af en fløj mod Constantiavej, og senere skal der bygges nyt musiklokale og undervisningscenter - i daglig tale skolebibliotek - på vestsiden af festsalen. I den ombyggede fagfløj vil viden om fysik, bilogi, natur og teknik, geografi, hjemkundskab, håndarbejde og sløjd blive delt vidt og bredt. I kælderen samles de kreative fag håndarbejde og træ- og metalsløjd i et fælles miljø. Længere oppe - i stuetagen - skal hjemkundskabslokalet bevares. Som noget helt nyt skabes der her et ungdomsmiljø for eleverne i 8. og 9. klasse. Fra fire klasselokaler åbnes op til et stort rum, der kan anvendes til møder, auditorium og hold- og gruppeundervisning. - Her skal være et åbent caféagtigt miljø, der kan skabe nye rammer for socialt samvær, hvor man også kan nyde mad fra en ny skolebod. Vi tror, at det bliver en gevinst for de unge både i undervisningen og i pauserne, siger skoleleder Marianne Skrubbeltrang. - På 1. sal skabes et enestående miljø for naturfagene. Vi regner med, at eleverne får større interesse for netop disse fag, som også fra ministerens side er i fokus i denne tid. Ombygningen ventes færdig omkring 1. november. Tilbygningen er der endnu ikke lavet tegninger af, men skolen har særlige ønsker. - På vestsiden ønsker vi et nyt bibliotek og musiklokale. Dermed får vi et kulturelt centrum med mange muligheder, forklarer Marianne Skrubbeltrang.