Flag er ikke arbejdet værd

I år kommer der ikke noget blåt flag op i Hals havn.

I år kommer der ikke noget blåt flag op i Hals havn. Aalborg Kommune havde til hensigt at søge om det, men ikke uden et samarbejde med Hals Bådelaug. Og lauget har trukket sig. - Det har alligevel ingen betydning det flag, for der er ingen steder i havnen, hvor man kan bade. Hopper du i ved sydvestmolen, er det jo lige ud i sejlrenden, siger Hans Madsen, formand for Hals Bådelaug. Han tilføjer, at havnefogeden har meget andet at se til end at efterleve regler for det blå flag og udtænke forbedringer til hver ny sæson. Desuden kan gæsterne i havnen ved selvsyn forvisse sig om, at der er god vandkvalitet i Hals havn. Der er nemlig masser af fiskeyngel i bassinet, påpeger Hans Madsen. Stadsgartner Kirsten Lund Andersen mener dog, at det er en for snæver opfattelse af det blå flags betydning. Det symboliserer også gode faciliteter til glæde for sejlere og andre besøgende. - Så det er med en vis undren, at de tænker sådan. Men folk skal have lov til at have forskellige holdninger, siger stadsgartneren.