Flagermusene flakser ud

Per Iversen spiller lur i kalkminerne.

Per Iversen spiller lur i kalkminerne.

} RØDE MØLLE: Trompetist Per Iversen vil fortælle om sin lur og spille på den i Thingbæk Kalkminer ved årets påskefest. Hanne Bach-Nielsen fortæller, at vintergækker og påskeliljer titter op ved minen og de 600 flagermus er ved at vågne til foråret. - De er på vej ud og vender ikke tilbage før til efteråret. Året rundt er der otte grader i kalkminerne og ved påskefesten tænder vi 3000 lys. Der er fin akustik, især til blæsere. Foruden Per Iversen spiller lektor Bent Selchau fløjte og traditionen tro spiller Rebildspillemændene gammeldaws.