Frederikshavn

Flaget til tops

FREDERIKSHAVN:Når Dannebrog vajer i flagstængerne 10. februar er det for at fejre afstemningen i Sønderjylland i 1920. Efter krigen i 1864 tabte Danmark hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg, og grænsen mellem Danmark og Tyskland kom til stort set at følge Kongeåen. Da Tyskland tabte 1. Verdenskrig, fik Danmark international opbakning til en folkeafstemning i to zoner, der blev gennemført henholdsvis den 10. og den 14. februar 1920, og som førte til den grænsedragning, vi kender i dag.