Belgien

Flandern og Belgien

{ Flandern er den del af Belgien, hvor der tales flamsk, hvilket er et nederlandsk sprog. I den sydlige del, Vallonien, tales der vallonsk, som er i familie med fransk. I en lille del mod øst tales der tysk. { Belgiens tredje region er hovedstaden Bruxelles/Brussel, alt efter om man siger det på fransk eller nederlandsk. Hovedstadsregionen er officielt tosproget; men fransk er fremherskende. { Der bor omkring én million mennesker i Bruxelles/Brussel. I hele Belgien, der er lidt større end Jylland, bor der omkring 10,5 millioner - fortrinsvis etniske belgiere, men omkring fem procent er indvandrere - mange europæere fra andre EU-lande, andre fra Belgiens tidligere koloni Congo, Tyrkiet og nordafrikanske lande. { Belgien har været uden regering siden valget i juni, og det har givet næring til en opdeling af landet. Imod taler at de to store sproggrupper historisk set har eksisteret fredeligt sammen, omend der har været spændinger og i hvert fald drillerier. { Den belgiske konge hedder Albert, og er den anden af det navn. { Stat og kirke er formelt adskilt. Den del af befolkningen, der bekender sig religiøst, er altovervejende katolsk. { Den danske ambassade i Bruxelles/Brussel: E-mail: bruamb@um.dk - www.ambbruxelles.um.dk { Andre Links: info@belgien.dk www.flandern.dk