Flauenskjold Skole må vente på toiletter

Udvalg vil henlægge sag i år for i stedet at bygge helt nye toiletter i 2004

FLAUENSKJOLD:Eleverne på Flauenskjold Skole får ingen nye toiletter i år. Til gengæld kan de godt begynde at glæde sig til bedre toiletforhold i 2004. Det står klart efter denne uges møde i økonomiudvalget, hvor der var fuldstændig politisk enighed om at henlægge den nuværende sag og begynde helt forfra - altsammen med henblik på, at der i 2004 opføres en helt ny toiletbygning med tilhørende handicaptoilet. Sagen skal i den kommende uge til behandling i byrådet, men med enigheden i økonomiudvalget ventes det også i kommunalbestyrelsen at være en formsag at få sagen henlagt. Når sagen henlægges nu, er det fordi, at tankerne om en renovering eller helt nye toiletter allerede i år betragtes som værende for dyre i forhold til det allerede afsatte beløb til formålet. Samtidig er der undervejs i forløbet fremkommet et revideret projekt med tilhørende skitsetegning, og det er derfor i bestræbelserne på at undgå de halve løsninger, at økonomiudvalget nu vil have udarbejdet et knap så udgiftskrævende forslag, der efterfølgende vil blive sendt i udbud med mindst fire bydende - hvorefter projektet slutteligt skal indarbejdes i det kommunale 2004-budget. - Jeg synes, at det er det mest fornuftige, at vi får nogle helt nye toiletter ved det eksisterende hus, frem for at vi bruger penge på at renovere den nuværende toiletbygning, siger borgmester og økonomiudvalgsformand Mikael Klitgaard (V), efter at et flertal i børne- og kulturudvalget ellers tidligere i sagsforløbet talte for at få gennemført en renovering af toiletterne i indeværende år. På Flauenskjold Skole er inspektør Birger Skovholm nogenlunde tilfreds med økonomiudvalgets indstilling. - Det er ærgerligt, at man ikke i indeværende år har kunnet finde penge til opgaven, for det har været et brændende ønske at få nye toiletter i forældrekredsen, siger han og fortsætter: - Men verden styrter heller ikke sammen af den grund, og det er rart, at vi nu har fået et årstal for, hvornår arbejdet skal udføres. Men så skal de altså også gøre det. Det bliver de nødt til efter al den snak, der har været om det i denne omgang.