Fleks, firma og forvaltning

Mekoprint og kommune flytter grænser for fleks-job

STØVRING:Et usædvanligt tæt samarbejde mellem et lokalt firma og kommunen skal nu sørge for, at færre syge og ledige falder helt ud af arbejdsmarkedet. Som et to-måneders forsøg har den grafiske virksomhed Mekoprint oprettet en særlig fleksibel arbejdsenhed. Den skal enten besættes med ledige under en form for genoptræning eller med nogle af Mekoprints egne medarbejdere, hvis de skulle være tæt på en sygemelding. Kommunen har tilknyttet en jobkonsulent og støtter forsøget med 100.000 kroner. Samtidig er de to parter meget langt fremme med at lave en fælles sundhedsklinik på virksomheden. I løbet af foråret ventes den at blive et tilbud for 125 ansatte i Voksen- Ældreforvaltningen samt 125 af Mekoprints ansatte Her vil fysioterapeuter være til rådighed, og målet er at nedbringe det samlede sygefravær ned med 40 procent. - Målet er at gøre det lettere at vende tilbage til arbejdsmarkedet hvis man har været syg, samt at forebygge sygefravær hos dem, der er i arbejde. Det skal være til glæde for alle, både virksomheder, kommune, sygemeldte og andre ansatte, siger formanden for Voksen- Ældreudvalgets formand, Jørgen Myrup (S). Han lægger ikke skjul på, at kommunen håber at andre virksomheder lader sig inspirere af Mekoprints eksempel og går mere målrettet ind i jobtræning og forebyggelse. - Det burde være i alles interesse. Og hvad sygefraværet angår, så tror vi at et mål på 40 procent færre sygedage er lavt sat, siger han. På Mekoprint understreger divisionschef Preben Larsen - der også er formand for kommunens Erhvervs- og Udviklingsråd - at der kun er tale om et forsøg på to måneder med fleks-enheden. - Men vi synes at det er gode ideer, der også rummer gode muligheder for os som virksomhed. Jeg har det ogsågodt med, at der er et socialt islæt i det, og vil gøre alt for, at det skal lykkes, siger han. Hvad fleks-enheden angår, så har både de lokale tillidsrepræsentanter og det lokale LO sagt god for de nye fleks-job. De kan føre til fast job på Mekoprint, hvis prøveforløbet går godt og der i øvrigt er brug for nye kræfter - hvad der ofte har været de sidste år i den ekspanderende virksomhed. kommunen har også en kontant interesse i fleksjob. Man skal nemlig selv betale udgifter til ledige, hvis man ikke kan tilbyde de fleksjob, de ellers har krav på.