Arbejdsmarked

Fleks- og skånejob kommer i klemme]

FREDERIKSHAVN:Ungdomsgården Hånbæk ønsker at tage et socialt ansvar ved skabe plads til mennesker på arbejdsmarkedet, der ikke har styrken til et fuldtidsjob. Skånejob eller fleksordninger er en fin måde at skabe rum for dem, der ikke magter 37 timer ugentlig. Men det fordrer, at det ikke bliver de kommunale arbejdssteder hver for sig, der kommer til at løfte hele løndelen. På repræsentantskabsmødet i Ungdomsgården Hånbæk i denne uge var sagen oppe at vende, og formanden Brian Kjær er ikke i tvivl om, at kommunen her har valgt en vej, der gør det vanskeligt for de kommunale arbejdssteder at agere. - Det er ikke rimeligt, at udgiften pålignes arbejdsstederne uden hensyntagen til, at der i de fleste tilfælde har været tale om at stille arbejdspladser til rådighed, uden at der har været anvist ressourcer til aflønningen. - Vi mener, at man kunne have valgt at fordele hele lønpuljen på samtlige arbejdspladser, som en slags kollektiv betaling for at skabe rum for skåne- og fleksjobberne, men med den ordning, der er lagt frem, er det alene skåne- og fleksjobberne, der bliver tabere - for der bliver ikke jobs, siger Brian Kjær.]