Fleksibel løsning på klodens klima

Klimaforandringer er et globalt miljøproblem. Derfor skal problemet løses internationalt. Fra dansk side er vi klar til at gøre en målrettet indsats, hvor effekten bliver så stor som mulig. Helt i overensstemmelse med Kyoto-protokollen, der beskriver de internationale spilleregler for denglobale klimaindsats. Alligevel vælger Torben Hansen og Mogens Hedegard i NORDJYSKE Stiftstidende mandag 10.3. at kritisere regeringens nye klimastrategi. De kan ikke lide, at regeringen har valgt at give den danske klimaindsats både en national og en international vinkel. Hidtil har al dansk CO2-reduktion været foretaget i Danmark. Det betyder, at der er masser af projekter med vedvarende energi i gang i Danmark. Fra dansk side kommer vi stadig til at gøre en stor indsats på hjemmefronten. Og selv om regeringen begynder at lave projekter i udlandet, så stopper teknologiudviklingen jo ikke. Også i udenlandske projekter er der brug for ren teknologi. Når Kyoto-protokollen træder i kraft, vil efterspørgslen efter ren teknologi stige. Regeringens nye klimastrategi betyder, at vi fremover tager også økonomien med i betragtning, så kun de mest omkostningseffektive initiativer bliver fremmet. Det skylder vi danskerne. Det skylder vi miljøet. Samtidig kan danske virksomheder selvfølgelig vælge de muligheder, som skaber mest effektive løsninger. Hvis det bedst kan betale sig at reducere udledningerne hjemme på virksomheden, ja, så kan virksomheden sagtens gøre indsatsen her. Brugen af kvoter skaber muligheder for at løse problemer på tværs aflandegrænserne. I den sammenhæng kan det ikke nytte, at vi fra dansk side skiller naboerne op i et A-hold og et B-hold. Vi må alle kunne handle med de kvoter, som man internationalt er enige om eksisterer. I Sverige, i Polen, i Rusland. Eller et helt fjerde sted. På et internationalt marked giver det ganske enkelt ikke mening at skelne mellem forskellige slags kvoter. Bruger Danmark ikke muligheden for at købe kvoterne i udlandet, så skal der nok være andre, som slår til. Og så er vi lige vidt. Uden at klimaet har fået det bedre. Kvoterne skaber også løsningsmuligheder på langt sigt. Får vi politisk enighed om, at klodens CO2-udledning skal sættes yderligere ned, så kan størrelsen af kvoterne sættes tilsvarende ned. Samlet set har regeringens klimastrategi skabt gode og effektive mekanismer, der kan give fleksible løsninger for fremtiden. Til gavn for klimaet. Til gavn for miljøet. Til gavn for kloden.