Fleksibilitet er et relativt begreb

AMU:Fleksibilitet er jo et relativt begreb, afhængigt af hvilke briller der ser. Lars Bo Breddam, direktør ved AMU Nordjylland, giver i et læserbrev den 21. februar 03 udtryk for, at AMU tilgodeser små- og mellemstore virksomheder med en fordelagtig fleksibilitet. AMU kan servicere virksomhederne på alle ugens hverdage, til og med i weekender og om aftenen, eller for den sags skyld ude i den enkelte virksomhed. LBB giver også udtryk for den grad af tilpasninger AMU kan foretage i forhold til mål og indhold, så den enkelte virksomhed tilgodeses bedst muligt. Jeg vil medgive LBB at det bestemt er et tilbud som kan være svær at overse, men noget tyder dog på det sker alligevel. AMU"s fleksibilitet har efter min mening, ikke nået en selvbevidsthed der gør, at AMU er i stand til at forstå, at vi ikke længere befinder os i Industrisamfundet, med rødder tilbage i jæger- og stammesamfund, og derfor ikke skal agere ud fra disse normer og forventninger. I Industrisamfundet "handlede og erfarede" man, og så gør vi som vi plejer. Derved opnår vi også de resultater vi plejer, og den filosofi er ikke tilstrækkelig i Videnssamfundet hvor forandringernes hastigheder er store. Det stiller særdeles store krav til en uddannelsesinstitution om at kunne håndtere en størrelse som samfundsorden, normer og værdier som Videnssamfundet lever efter i dag. Derfor er det uddannelsesinstitutionens fornemste pligt at være på forkant med de strømninger der er i samfundet, at være et tydeligt forgangsbillede for bl.a. små- og mellemstore virksomheder. Det er og bliver AMU ikke ud fra filosofien om at "handle og erfare" , det er helt andre konditioner der skal til for AMU, hvis de ønsker at leve op til tiden "lige nu". Det vil sige at AMU er nødt til, ud fra de handlinger man gør, at "reflektere" over hvad der sker, ikke bare i små og mellemstore virksomheder, men i forhold til samfundsorden og struktur "lige nu" - "i går" er nemlig ligegyldig. Ud fra refleksionen kunne AMU tænke tingene igennem, og på den baggrund træffe en kompetent "beslutning" der sigter mod fremtiden. Herved kan AMU agere med "handlinger" der står i forhold til den fleksibilitet der efterspørges "lige nu". Det kan uden tvivl være med til at flytte AMU"s selvbevidsthed om fleksibilitet. Medarbejderudvikling er ikke nødvendigvis et mål i sig selv, men et delmål af en større helhed i virksomheden. At fokusere på et afgrænset område i virksomheden der hedder "timelønnede", er noget der hører en svunden tid til. AMU har en væsentlig opgave i forhold til virksomhedsudvikling - ikke kun medarbejderudvikling - nemlig at kunne se udvikling som en helhed i hele virksomheden. I disse tider hvor selvstyrende produktionsgrupper udvikles mere og mere, hvor ansvar og kompetence uddelegeres i et omfang som ikke tidligere er set, da er der brug for et AMU der viser vejen, et AMU der demonstrerer hvordan lederskab implementeres og findes overalt i virksomheder. Det kan AMU kun gøre i kraft af selv at have gennemlevet de faktiske processer, for derved at opnå viden og en selvforståelse, der sikrer en ny dagsorden for fleksibilitet. I danske virksomheder er der i sidste ende kun ting der tæller, nemlig en øget indtjening. Det er det, der skal sikre små- og mellemstore virksomheder i ikke at lukke, og der mistes arbejdspladser. AMU"s fleksibilitet må derfor handle om at kunne udvikle virksomheden som helhed, at kunne sætte uddannelse og udvikling i skabt forhold til de mål og resultatkrav virksomheden skal indfri. Virksomhederne kan kun indfri resultatkrav gennem lederskab og en veluddannet medarbejderstab, som er dele af en større helhed. I stedet for at handle og erfare, kunne en refleksion over indlægget fra Flemming Larsen, DI, måske være en sund øvelse, og derved få øje på en ny fleksibilitet for AMU!