Fleksible virksomheder hjælper forældre

Nyheden om, at pædagogerne i daginstitutioner i Aalborg Kommune i morgen nedlægger arbejdet for at holde fagligt møde i Solside Hallen, bliver mødt med en tålmodig attitude større arbejdspladser

Tirsdag vil alle daginstitutioner og dus-ordninger være omfattet af en faglig aktion, og børnene må passes på anden vis. Billedet er fra et tidlligere stormøde. Arkivfoto Claus Søndberg.

Tirsdag vil alle daginstitutioner og dus-ordninger være omfattet af en faglig aktion, og børnene må passes på anden vis. Billedet er fra et tidlligere stormøde. Arkivfoto Claus Søndberg.

Sonofon stiller lokaler til rådighed til børn, og KMD vil være fleksibel, når det gælder en løsning for ansatte, som i morgen efter alt at dømme får problemer med at få passet deres børn. Nyheden om, at pædagogerne i daginstitutioner i Aalborg Kommune i morgen nedlægger arbejdet for at holde fagligt møde i Solside Hallen bliver mødt med en tålmodig attitude fra de to store arbejdspladser. På Sygehus Syd opfordrer løn- og personalekontoret medarbejderne til at hjælpe hinanden. - Rent praktisk kan det ikke lade sig gøre at arrangere pasning af medarbejdernes børn på sygehuset, men en del problemer kan løses ved, at man bytter vagter indbyrdes, siger fuldmægtig Hanne Nygaard fra løn- og personalekontoret på Sygehus Syd. Børn på arbejdet er derimod en mulighed hos Sonofons Kundeservice. - Vi indretter et mødelokale til brug for børnene, så de har et sted, de kan lege, se film og tegne. Vi sørger ikke for egentlig pasning af børnene, men giver forældrene mulighed for at se til dem, siger Anna Bladh, direktørsekretær i kundeservice. Hos KMD ser personaledirektør Bjarne Flyvbjerg morgendagen som en force majeure situation for de anslåede 200 af KMDs i alt 950 medarbejdere, der bliver ramt af dagens faglige aktion i daginstitutionerne. - Det her er en situation, hvor vi som arbejdsgiver må yde lidt overfor vores medarbejdere, ligesom medarbejderne i andre situationer må yde lidt ekstra for os. Nogle ansatte kan gøre brug af hjemarbejdspladser. Nogle beder om at få en fridag og får det, hvis det kan lade sig gøre. Andre igen kan tage deres barn med på job og have en kort arbejdsdag, siger Bjarne Flyvbjerg. En lang række pædagoger fra daginstitutioner opg dus-ordninger, som Nordjyske Medier har været i kontakt med, bekræfter, at der er planlagt en storstilet aktion tirsdag. Da der er tale om en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse vil ingen nævens ved navn. Alt tyder på, at det vil være samtlige daginstitutioner og dus-ordninger i Ny Aalborg Kommune, der deltager i tirsdagens faglige møde.