Fleksjobbere i fare for at miste jobbet

EMNER 1. september 2004 06:00

DRONNINGLUND: En række fleksjobbere i Dronninglund Kommune står i fare for at miste deres job, efter at der i det kommunale system er blevet opdaget en økonomisk brøler af rang. Der var tidligere blevet afsat en pulje til at sikre fleksjobberne ansættelse i de første tre måneder ved kommunale institutioner. Denne pulje blev afsat for at give institutionerne den fornødne tid til i egne budgetter at finde den påkrævede luft til at beholde de nyansatte fleksjobbere længere end de nævnte tre måneder. Nu viser det sig imidlertid, at de omtalte fleksjobbere efter de tre måneder fortsat får deres løn betalt fra centralt hold frem for ude i institutionerne, som der med den økonomiske decentralisering i Dronninglund Kommune ellers var lagt op til. Den centrale pulje på 204.800 kr. til fleksjobber-opstart har derfor overskredet godt det dobbelte, og sagen har nu været til behandling i social- og sundhedsudvalget, der har besluttet at skrive til institutionerne. Formanden for social- og sundhedsudvalget, Inger Pedersen (S), er ikke indstillet på kræve de fejlagtigt brugte fleksjob-kroner tilbagebetalt - da hun finder, at der er blevet handlet i god tro - men om det nyopståede økonomiske problem vil føre til fyringer af fleksjobberne, tør hun ikke spå om. Det er en beslutning, der i givet fald skal træffes i de enkelte institutioner.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...