Flere års underskud vendt til overskud

VOERSÅ: Den øgede aktivitet i Voerså Borgerforening kom også til udtryk på foreningens generalforsamling. Her kunne en glad fungerende formand, Ejvind Pedersen, byde velkommen til 30, efter at det i flere år næsten kun har været bestyrelsen, der er mødt op til generalforsamlingen. Ejvind Pedersen kunne sin beretning fortælle om en række arrangementer, hvoraf flere blev afviklet i samarbejde med andre foreninger. Han aflagde i øvrigt også beretning fra havneudvalget og nævnte, at Sæby Kommune har givet et tilskud på godt 100.000.00 kr. til oprensning af den tilsandede havn og udløb. Han tilføjede, at der over flere år har dannet sig en badestrand på sydsiden af åudløbet. Stranden bliver større år for år og benyttes af stadig flere. Kassereren, Rigmor Sørensen, oplyste, at regnskabet efter flere år med underskud viser et overskud 4203 kr. Egenkapitalen er på 116.562 kr. Det hænger sammen med, at Voerså Borgerforening ejer et anlæg vurderet til 55.700 kr. og en høj med en stensætning til 45.500 kr. Mdlemstallet blev i årets løb øget til 153. Årskontingentet blev hævet fra 30 til 40 kr. for enlige og for par fra 60 75 kr. Nyvalgt til bestyrelsen blev Elin Klitte og Birgitte Jensen i stedet for Bjarne Kongsbak og Michael Kreutz, der ikke ønskede genvalg. Rigmor Sørensen genvalgtes. Som betsyrelsesuppleanter valgtes Bjarne Kongsbak og Vibeke Nielsen og som revisorer Michael Gadekær og Anni Hansen i stedet for Hans Jacob Kringh, der ikke ønskede genvalg, og Elin Klitte, der ikke kan være revisor efter at være blevet bestyrelsesmedlem. Under eventuelt redegjorde byrådsmedlem Mogens Berg Jensen (T) for EU`s Leader +-projekt med uddeling af midler til at støtte udvikling og aktivitet i landsbyer. Han opfordrede til at nedsætte udvalg, der kan arbejde med forskellige forslag, så Voerså Borgerforening også kan få sin bid af EU-millionerne. Flere forslag kom frem allerede på generalforsamlingen.Dem vil der nu blive arbejdet videre med. f.p. + -ok