Flere ældre bør på køre-kursus

Hjørring Politi bakker kraftigt op om kurser for ældre

HJØRRING:Træning af kørefærdigheder i både teori og praksis er meget gavnlig for ældre bilister. Det fastslår politiinspektør ved Hjørring Politi Kurt Bech-Madsen, og Hjørring Politi bakker meget op omkring de kurser, som netop nu afvikles på Køreteknisk Anlæg i Hjørring og er målrettet ældre bilister. - Man kunne håbe på, at sådanne kurser blev obligatoriske, siger Kurt Bech-Madsen. Han oplever, at ældres problemer i trafikken ofte drejer sig om at bedømme hastigheder, og derfor opstår der af og til problemer, hvor ældre kører ud fra sideveje, og de øvrige trafikanter er nødt til at bremse op for at undgå sammenstød. Typisk sker der i følge Kurt Bech-Madsen ikke så tit uheld i sådanne situationer, men der opstår ulempe-situationer for de øvrige trafikanter, som bliver nødt til at bremse ned. Forsigtig kørsel - Personligt synes jeg generelt, ældre trafikanter kører meget forsigtigt. De forårsager ofte ikke uheld, men de kan være årsag til, at der sker mere eller mindre hasarderede overhalinger, og ældres problemer er i denne forbindelse simpelthen at finde rytmen i trafikken, siger Kurt Bech-Madsen. Han mener ikke, ældre bilister skiller sig væsentligt ud i uheldsstatistikkerne i forhold til øvrige bilister, selv om der selvfølgelig ses uheld med ældre bilister involveret. Ofte er problemet, at vigepligten ikke overholdes. - Hvis der er tale om, at øvrige trafikanter foretager hasarderede overhalinger, fordi den ældre trafikant kører meget langsomt, kan den ældre dog nemt blive medvirkende årsag til en ulykke uden egentlig at være part i den, siger Kurt Bech-Madsen. Ny køreprøve Hos Embedslægeinstitutionen i Nordjyllands Amt oplyser embedslæge Jens Seier, at ældre skal have fornyet deres kørekort første gang, når de er fyldt 70 år. - Hvis der ikke er særlige helbredsmæssige problemer, sender den ældres praktiserende læge en attest til politiet, som vurderer sagen ud fra gældende retningslinjer. Er der derimod tale om særlige helbredsmæssige forhold, sendes attesten fra politiet videre til os i embedslægeinstitutionen. Vi vurderer de faktiske forhold og sender herefter en anbefaling til politiet, siger Jens Seier. Hvis det besluttes, at den pågældende ældre herefter skal til en ny køreprøve, er der ifølge kørelærer Einar Clausen, Hjørring, tale om en såkaldt helbredsbetinget vejledende køreprøve. Her påpeger kørelæreren, at en sådan prøve ikke nødvendigvis kun behøver at gælde ældre over 70 år. Den kan også være aktuel for ældre under 70 år, der f.eks. bliver ramt af en blodprop og derfor skal op til køreprøve på ny.